Section1
Złote Mikrofony przyznane
Wszystkie Laureaci Złotych Mikrofonów z prezesem Polskiego Radia Andrzejem Siezieniewskim Foto: Wojciech Kusiński/Polskie Radio