Section05

Unia pod lupą

Section07
O audycji

Program wyjaśniający słuchaczom działanie Unii Europejskiej.

Pokazuje, jak UE rozwiązuje określone problemy, np. polityki imigracyjnej.