Section05

Sekcja rytmiczna

Section07
O audycji

Audycja muzyczna, w której dominują brzmienia XXI wieku ze wszystkich stron świata. Unikając podziałów gatunkowych, gramy to, co nowe i dobre, zanim osiągnie status kultowego.