Section00

Trójkowy felieton literacki

Następny odcinek audycji dnia 30.11.2021 o godzinie 11:45 Zobacz w ramówce
Section06
02'42 Salony i zsyłka na Sybir. Dramatyczna młodość czasów Norwida 25.11.2021
02'42 Królewscy przodkowie Norwida 23.11.2021
02'40 Jan Klemens Minasowicz – to on uczył malarstwa Norwida 18.11.2021
03'09 Mit Byrona w życiorysie Cypriana Kamila Norwida 16.11.2021
02'27 Literackie wędrówki z Cyprianem Kamilem Norwidem 11.11.2020
Section07
O audycji