Logo Polskiego Radia
Patronat honorowy
Trójka
Agnieszka Gierczak 12.07.2011

Prof. Henryk Skarżyński

Patron naszej akcji jest dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, założycielem Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Cochlear Center", który był drugą tego typu placówką w Europie.
Profesor Henryk SkarżyńskiProfesor Henryk SkarżyńskiPAP/Grzegorz Jakubowski

Profesor Henryk Skarżyński - Członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, kierownik Katedry Audiologii i Foniatrii Akademii Muzycznej w Warszawie. Współtwórca Fundacji Rozwoju Medycyny oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowiek – Człowiekowi". W latach 1994-2001 Konsultant Krajowy w dziedzinie Audiologii, a następnie Audiologii i Foniatrii. Inicjator i główny organizator Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, w którym przeprowadza najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch.


Prof. H. Skarżyński opracował i wdrożył po raz pierwszy w Polsce: program leczenia całkowitej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych (1992), program leczenia całkowitej głuchoty i zmian nowotworowych za pomocą implantów wszczepianych do pnia mózgu (1998), program wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt (1998), oryginalny w skali światowej program powszechnych badań słuchu, mowy i wzroku przez Internet (1999), wprowadził w Polsce implanty ucha środkowego (2003). W 2002 roku, jako pierwszy w świecie, opracował i wdrożył po raz pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych i przeprowadził pionierską operację wszczepienia implantu ślimakowego u osoby dorosłej. Następnie w roku 2004 zoperował pierwsze w świecie dziecko z takim uszkodzeniem słuchu, dając szansę na zdecydowaną poprawę jakości życia u tych chorych.