Logo Polskiego Radia
Wybory dla wszystkich

Program 3 Polskiego Radia i Rzecznik Praw Obywatelskich rozpoczęli kampanię społeczną, której celem jest, aby w czasie wyborów 9 października 2011 roku wszyscy obywatele mogli skorzystać ze swoich praw wyborczych.

Akcja Wybory dla wszystkich została nominowana do MediaTorów!

Ponad 2 miliony polskich obywateli ma problemy z korzystaniem ze swoich praw wyborczych. W zdecydowanej większości są to osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze.

Przeprowadzone przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w ubiegłych latach kontrole wykazały m.in. niepokojący brak wiedzy na temat sposobu przygotowania dostępnych lokali wyborczych.

Kampania społeczna "Wybory dla wszystkich" została przygotowana, aby stworzyć osobom starszym i niepełnosprawnym możliwość uczestnictwa w procesie współtworzenia polskiej demokracji i zjednoczyć działania wszystkich tych, którzy pragną występować na rzecz równych szans obywateli i prawdziwie demokratycznych wyborów.

Akcja ma skłonić gminy i miasta do stworzenia właściwych warunków do głosowania dla wszystkich (m.in. przystosować lokale wyborcze, zapewnić transport, dobrą informację, możliwości komunikacyjne). Celem jest również dotarcie do jak największej liczby osób z niepełnosprawnością i osób starszych, poinformowanie ich o nowym prawie wyborczym, o alternatywnych metodach głosowania oraz zachęcenie do wzięcia udziału w wyborach.

W poniedziałek, 5 września w siedzibie Programu 3 przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona kampanii społecznej "Wybory dla wszystkich". Podczas konferencji było można samemu sprawdzić, jakie trudności może sprawiać osobom starszym i niepełnosprawnym typowy lokal wyborczy. 

Zobacz wideo z konferencji inaugurującej kampanię "Wybory dla wszystkich"

W ramach kampanii Trójka przygotowała specjalne audycje poświęcone tegorocznym wyborom, ze szczególnym naciskiem na sytuację osób starszych i niepełnosprawnych, które będą nadawane w porannym i popołudniowym paśmie "Zapraszamy do Trójki" oraz programach "TuBaron" oraz "Klub Trójki".

Dodatkowo Program 3 Polskiego Radia zaprasza wszystkie gminy do wzięcia udziału w konkursie Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego "Wybory dla wszystkich" pod patronatem RPO. Celem konkursu jest wyłonienie samorządu, który w największym stopniu dba o możliwość realizacji praw wyborczych przez swoich starszych lub niepełnosprawnych wyborców i wykazuje przy tym wysokie zaangażowanie oraz pomysłowość.

Informacje o poszczególnych inicjatywach zamieszczane będą na stronie internetowej www.wyborydlawszystkich.pl.

 

Współorganizatorami akcji są: Rzecznik Praw Obywatelskich i Program 3 Polskiego Radia.

Partnerzy prasowi: "Gazeta Wyborcza" i tygodnik "Newsweek".