Logo Polskiego Radia
Trójka
Agnieszka Gierczak 31.08.2011

Koalicja dla wyrównania szans (wideo)

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła z inicjatywą powołania Koalicji Sprawna Demokracja, aby zjednoczyć działania wszystkich tych, którzy pragną występować na rzecz równych szans obywateli i prawdziwie demokratycznych wyborów.
Logo koalicjiLogo koalicjimateriały promocyjne

Ponad 2 miliony polskich obywateli ma problemy z korzystaniem ze swoich praw wyborczych. W zdecydowanej większości są to osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze. Przeprowadzone przez Biuro RPO w ubiegłych latach kontrole wykazały m.in. niepokojący brak wiedzy na temat sposobu przygotowania dostępnych lokali wyborczych.

Aby to zmienić prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, powołała Koalicję Sprawna Demokracja. Do wspólnego działania zaprasza organizacje pozarządowe, ośrodki badawcze, samorządowców, media. Każdą osobę i instytucję, które chcą wesprzeć rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Filmy z inauguracji oraz spotkania koalicji mogą Państwo obejrzeć i pobrać poniżej.

Pobierz:

Wyrównajmy szanse
Niech te wybory będą przełomowe
Tak niewiele potrzeba, aby pomóc
Przepisy są dobre, trzeba tylko ich przestrzegać

Niepełnosprawny wyborca czasem potrzebuje pomocy - Związek Powiatów Polskich - 5 października 2011 r.