Logo Polskiego Radia
Polskie Radio

Do kiedy trzeba zapłacić roczny abonament rtv ? Poczta Polska przypomina

Stanisław Brzeg-Wieluński 11.01.2023
Opłacenie abonamentu RTV za cały rok z góry do 25 stycznia 2023 roku, upoważnia do 10 proc. zniżki - przypomina Poczta Polska. Zwolnienie z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych przysługuje m.in. seniorom w wieku powyżej 75 lat oraz osobom całkowicie niezdolnym do pracy.

Poczta Polska jest ustawowo zobowiązana do rejestrowania odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, przyjmowania i ewidencjonowania opłat abonamentowych oraz wykonania kontroli ich uiszczania.

Spółka Skarbu Państwa przypomniała, że każdy, kto używa odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego jest zobowiązany do jego rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych.

Opłata z góry jest najtańszym rozwiązaniem

Dodała, że najkorzystniejszym finansowo rozwiązaniem jest opłacenie abonamentu z góry za cały rok 2023 do 25 stycznia br., bo premiowane jest to zniżką w wysokości 10 proc. Można jednak korzystać również z pozostałych upustów z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Poczta Polska przypomina, że informacje o wysokości opłat abonamentowych ustalanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, kalkulator, jak i pozostałe informacje na temat abonamentu oraz zniżek, dostępne są pod adresem: rtv.poczta-polska.pl.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu?

Spółka wskazała, że obowiązujące w Polsce przepisy prawne ściśle określają, komu przysługuje zwolnienie od uiszczania opłat abonamentowych. Lista obejmuje m.in. osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną, osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów, osoby po 60 r. życia mające prawo do emerytury.

Ale pod warunkiem, że jej wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym.

Kto jeszcze jest zwolniony z płacenia abonamentu?

Zwolnienie przysługuje również osobą spełniający kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, osobom posiadającym prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej, osoby bezrobotne, osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, otrzymujące zasiłek dla opiekuna.

Na podstawie odrębnych ustaw zwolnieni są również: inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie rodzin po wskazanych kombatantach, osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.PR24/PAP/sw


sortuj
liczba komentarzy: 0
    Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
Abonament bez tajemnic
Kto powinien płacić abonament radiowo-telewizyjny?
Jak zarejestrować odbiornik?
Ile wynosi kara za posiadanie niezarejestrowanego odbiornika?
Ile wynosi opłata za utrzymanie odbiornika radio-telewizyjnego?
W jaki sposób można opłacić abonament?
Czy można opłacić abonament przez Internet?
Czy istnieje możliwość rozłożenia zaległych opłat na raty lub ich umorzenia?
Jak złożyć wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległych opłat za abonament?
Czy jeżeli opłacam telewizję kablową, satelitarną lub platformy cyfrowe muszę płacić również abonament radiowo-telewizyjny?
Kto jest zwolniony z obowiązku płacenia opłat abonamentowych?
Ile wynosi kara za niezarejestrowany odbiornik?
Jakie są terminy płatności abonamentu?
Czy trzeba płacić za popsuty telewizor?
Czy osoba, która ma w domu np. dwa telewizory i trzy radia, musi za każde z tych urządzeń płacić osobny abonament?
Czy trzeba płacić, jeżeli posiada się radio wyłącznie w samochodzie?
Kto powinien płacić za telewizor w wynajmowanym mieszkaniu - właściciel czy najemca?
Jak firmy powinny wnosić opłaty abonamentowe?
Na co przeznaczane są wpływy z abonamentu?
Czy urzędnik zawsze może przeprowadzić kontrolę?
Po co abonament, skoro media publiczne mają wpływy z reklam?
Czym media publiczna różnią się od komercyjnych?