Logo Polskiego Radia
polskieradio.pl
Krzysztof Żukowski 17.10.2011

Węgierska rewolucja (20th Century Fox)

Fragmenty amerykańskich kronik filmowych 20th Century Fox z 1956 roku (komentarz w j. niemieckim) dokumentujących okres walk na Węgrzech, poświęcenie powstańców, rozmiar zniszczeń, reakcje światowej opinii publicznej protestującej przeciw krwawej sowieckiej interwencji oraz losy węgierskich uchodźców.
Węgierska rewolucjaWęgierska rewolucjapolskieradio.pl

1. Powstanie narodowe na Węgrzech
Walki na ulicach. Uciekinierzy na granicy z Austrią. Transporty krwi i lekarstw dla rannych. Dystrybucja darów z zagranicy w Budapeszcie. Pogrzeby zabitych powstańców. Obrazy zniszczeń w Budapeszcie – ruiny domów, zniszczone czołgi, samochody i tramwaje, porzucone uzbrojenie i mundury. Niszczenie pomnika Stalina.

2. Poważny światowy kryzys
Demonstracje studentów w Budapeszcie. Walki na ulicach węgierskiej stolicy. Czołgi w akcji. Uwolnienie z więzienia prymasa Józsefa Mindszentyego. Dystrybucja zagranicznej pomocy żywnościowej. Zaprowadzenie „porządku” przez nowy rząd Janosa Kadara.
W Berlinie Zachodnim tłumy protestują przeciw krwawej interwencji sowieckiej na Węgrzech, dochodzi do starć demonstrantów z policją. Protesty w Rzymie przeradzają się w zamieszki - gdy manifestujący zbliżają się do siedziby Włoskiej Partii Komunistycznej, i tutaj do akcji wkracza policja. Demonstracje poparcia mieszkańców Paryża dla węgierskiego powstania narodowego także kończą się starciami z policją pod siedzibą Francuskiej Partii Komunistycznej. Do Niemiec trafia jeden z transportów uchodźców z Węgier.

3. Losy uchodźców
Austria przyjmuje ponad 20 tysięcy uciekinierów z Węgier. Wielu stara się o amerykańską wizę w budapeszteńskim konsulacie USA. Węgierscy księża organizują msze polowe, na których uchodźcy modlą się o ojczyznę. Grupy uchodźców odlatują do Wielkiej Brytanii i Szwecji.

4. Węgry
Panorama Budapesztu - obraz ogromu zniszczeń w mieście, które powraca do życia po krwawej interwencji wojsk sowieckich. Zdjęcia znad granicy austriackiej, dokąd ciągną tysiące uciekinierów w nadziei znalezienia spokoju i szansy na godne życie w sąsiedniej Austrii.