Logo Polskiego Radia
polskieradio.pl
Krzysztof Żukowski 17.10.2011

23 października 1956

Zdjęcia i materiały filmowe z okresu węgierskiego powstania narodowego 1956.

Dni nadziei i tragedii walczącego o wolność węgierskiego narodu utrwalone na taśmie filmowej i zdjęciach - powstańcy w akcji, mieszkańcy w ogniu walk, zabici cywile i sowieccy żołnierze, pojmani pracownicy służby bezpieczeństwa, zniszczenia w Budapeszcie po ataku sowieckiej armii. Radość wolnościowego zrywu i smutek porażki.

W warstwie dźwiękowej wykorzystano wiersz Sándora Máraiego "Mennyből az angyal" (Anioł z nieba).