Ludzie Polskiego Radia
Section06

Jerzy Sosnowski

Kierownik Redakcji

Literat i krytyk literacki w jednym, zadaje pytania nie tylko o literaturę.

 

Urodził się w 1964 r. w Warszawie, ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim.

W Trójce prowadził "Klub Trójki" w latach 2001-2007, którego gospodarzem jest ponownie od kwietnia 2009 r. Prowadzi także "LBŚ - Literackie Biuro Śledcze".

Jest krytykiem literackim i historykiem literatury  (specjalizuje się w Młodej Polsce). Pracował jako polonista w liceum oraz wykładowca akademicki. Współpracuje z miesięcznikiem "Więź" oraz TVP Kultura.

Jest autorem książek krytycznoliterackich, eseistycznych, opowiadań, powieści:  "Śmierć czarownicy! Szkice o literaturze i wątpieniu", "Chwilowe zawieszenie broni", "Apokryf Agłai", "Wielościan", "Linia Nocna. Singles Collection", "Prąd zatokowy", "Tak to ten", "Ach", "Czekanie cudu", "Instalacja Idziego".

W 2001 r. otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich, a w 2003 r. był nominowany do Paszportu Polityki za "Prąd zatokowy".

Section07
Napisz do mnie