Ludzie Polskiego Radia
Section06

Anna Falkiewicz

Redaktor

Jest współpracownikiem Programu Pierwszego Polskiego Radia od roku 2001.

Swój autorski cykl programów nocnych z telefonicznym udziałem słuchaczy zatytułowała "Radiowy telefon zaufania". Ideą przewodnią tej audycji, nadawanej w paśmie nocnym jest popularyzacja wiedzy o zdrowiu psychicznym człowieka, metod i technik terapeutycznych z tego zakresu, a także sposobów poprawy wzajemnych relacji miedzy ludźmi.

Gośćmi bywają najczęściej psychiatrzy, ale także przedstawiciele innych zawodów, których działalność upoważnia do bycia ekspertami w tej dziedzinie.

Od 1974 do 1999 była dyżurną całodobowego Telefonu Zaufania w Warszawie i to doświadczenie stanowi specyficzną kwalifikację do prowadzenia  programu o takiej tematyce na żywo z telefonicznym udziałem słuchaczy.

W roku 1970 ukończyła studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim specjalizując się w socjologii prawa i patologii społecznych. Ten zespół zagadnień także znajduje odbicie w doborze tematów do jej cyklu i gości - ekspertów.

Section07
Napisz do mnie