Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Andrzej Ananicz
  • RWEWystąpienia i dyskusje dotyczące wschodnich sąsiadów Wystąpienie posła dr Pawła Zalewskiego na temat Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich. Krótki komentarz prowadzącego spotkanie.... więcejWystąpienie posła dr Pawła Zalewskiego na temat Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich. Krótki komentarz prowadzącego spotkanie. Wystąpienie redaktora Czesława [Seniuka] - reprezentanta Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy - odczytującego fragmenty referatu prof. Adama Maldzisa z Białorusi - pt. "Białoruska droga do niepodległości w kontekście dróg sąsiadów". Wystąpienie Andrzeja Ananicza - wiceministra spraw zagranicznych Polski - na temat polskiej polityki zagranicznej. Dyskusja uczastników spotkania (niezidentyfikowanej osoby - mieszkanki z Drohobycza; Elżbiety Balcerak z Instytutu Archeologii i Etnologii oraz niezidentyfikowanej osoby - wypowiedź urwana). zwiń