Section33
Section36
Kalendarium
25Lutego
Kuwejt: Święto Narodowe
1831 – Powstanie Listopadowe - Zwycięstwa wojsk polskich w bitwach z Rosjanami pod Białołęką i Olszynką Grochowską - 185 lat temu
1791 – Założono Bank of the United States - 225 lat temu
1921 – Utworzenie Gruzińskiej SRR - 95 lat temu
1956 – Wygłoszenie przez Nikitę Chruszczowa na XX zjeździe KPZR tajnego referatu O kulcie jednostki i jego następstwach - 60 lat temu
1986 – Sonda kosmiczna Voyager 2 zakończyła fazę obserwacji Urana - 30 lat temu
2006 – Ludność Ziemi osiągnęła 6,5 miliarda osób - 10 lat temu
1841 – Auguste Renoir, francuski malarz i rzeźbiarz, współtwórca i jeden z głównych przedstawicieli impresjonizmu, 1864 debiut płótnem Esmeralda, autor blisko sześciu tysięcy obrazów, w znacznej części poświęconych kobietom, dzieciom i kwiatom, twórca portretów, pejzaży i scen rodzajowych, chory na reumatyzm (po 1892) zmienił technikę malowania (zm.1919) - 175 lat temu
1866 – Benedetto Croce, włoski filozof, krytyk literacki i polityk, przedstawiciel włoskiego idealizmu XX w., 1902-44 współwydawca pisma La Critica, autor m.in. 1911 Zarysu estetyki, 1925 manifestu przeciw faszyzmowi, 1947 założyciel instytutu studiów historycznych w Neapolu (zm.1952) - 150 lat temu
1891 – Jan Henryk Rosen, malarz, 1917 w Armii Hallera, 1921 debiut malarski w Zachęcie, autor polichromii i obrazów o charakterze religijnym (m.in. tematów polskich w Castel Gandolfo na życzenie Piusa XI), profesor Politechniki Lwowskiej, odznaczony Orderem Virtuti Militari, od 1937 w USA (zm.1982) - 125 lat temu
1901 – Aleksiej Rykow, rosyjski socjaldemokrata i komunista, po przewrocie bolszewickim komisarz ludowy spraw wewnętrznych, 1924-29 premier RFSSR, 1924-30 premier ZSRR, 1937 aresztowany podczas wielkiej czystki, sądzony w pokazowym procesie i w 1938 rozstrzelany, 1988 zrehabilitowany - 115 lat temu
1916 – Aleksandra Żaryn, działaczka katolicka, tłumaczka, podczas okupacji ukrywała Żydów w podwarszawskich Szeligach, 1945 założycielka warszawskiej czytelni Exlibris, pracownik Muzeum Narodowego, odznaczona medalem Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, matka historyka Jana Żaryna (zm.2010) - 100 lat temu
1936 – Wiesław Dymny, plastyk, scenarzysta filmowy, aktor, poeta i satyryk, studiował w krakowskiej ASP, współtwórca Piwnicy pod Baranami, mąż aktorki Anny Dymnej (zm.1978) - 80 lat temu
1626 – Henryk Firlej, duchowny katolicki, syn marszałka Jana Firleja, studia w Padwie i Rzymie, 1613-18 podkanclerzy koronny, biskup łucki, później płocki, 1624-26 arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski i Litwy (ur.1574) - 390 lat temu
1876 – Seweryn Goszczyński, pisarz, poeta i działacz niepodległościowy, zaliczany do szkoły ukraińskiej polskiego romantyzmu, 1831 uczestnik ataku na Belweder i Bitwy pod Stoczkiem w Powstaniu Listopadowym, 1838 we Francji, członek grona mesjanistycznego A. Towiańskiego, autor - wierszy patriotycznych (Uczta zemsty), poematu Zamek kaniowski, 1842 powieści Król zamczyska (ur.1801) - 140 lat temu
1901 – Wojciech Gerson, malarz i historyk sztuki, przedstawiciel realizmu, od 1858 w Warszawie, 1860 współzałożyciel Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, 1872-96 profesor warszawskiej Klasy Rysunkowej, autor m.in. litografii Widoki Warszawy, Ubiory ludu polskiego, także obrazów historycznych (Kopernik w Rzymie), tłumacz Rozprawy o malarstwie Leonarda da Vinci (ur.1831) - 115 lat temu
1971 – Theodor Svedberg, szwedzki chemik, profesor, specjalista w dziedzinie chemii koloidów, potwierdził doświadczalnie teorię ruchów Browna, 1922 konstruktor ultrawirówki, stosowanej w chemii polimerów, 1926 laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za prace nad układami rozproszonymi (ur.1884) - 45 lat temu
Section37