Section00
Section22
Section33
Section36
Kalendarium
22Października
1945 – Napad oddziałów UPA na Kuźminę i Birczę - polskie wsie na Podkarpaciu (zginęło kilkudziesięciu Polaków) - 70 lat temu
1945 – Pierwszy numer dziennika Ilustrowany Kurier Polski, organu Stronnictwa Pracy - 70 lat temu
1975 – Lądowanie na Wenus radzieckiej sondy kosmicznej Wenera 9 - 40 lat temu
1825 – Karol Miarka (Starszy), pisarz, działacz społeczny i nauczyciel na Górnym Śląsku, 1869-80 wydawca Katolika, założyciel Księgarni Katolickiej i drukarni, autor książek o tematyce historycznej (1865 Husyci na Górnym Śląsku, 1870 Sądy Boże), wielokrot
1870 – Iwan Bunin, rosyjski pisarz i poeta, tłumacz, członek Rosyjskiej Akademii Nauk, podróżnik, 1933 pierwszy rosyjski laureat Literackiej Nagrody Nobla, od 1919 na emigracji we Francji, przeciwnik rządów bolszewickich, autor powieści m.in. głośnej Wsi
1885 – Stanisław Kot, historyk, polityk i działacz ruchu ludowego, 1920 profesor UJ, 1921 członek PAU, od 1933 w Stronnictwie Ludowym, 1939 wicepremier w Rządzie RP na Uchodźstwie, 1941-42 ambasador w ZSRR, 1943-44 minister informacji, po wojnie w kraju,
1905 – Karl Guthe Jansky, amerykański inżynier, pionier radioastronomii, 1931 odkrywca promieniowania emitowanego przez Drogę Mleczną, twórca anteny do odbioru fal radiowych (na częstotliwości 20,5 MHz), jednostkę natężenia strumienia radiowego z Kosmosu
1905 – Joseph Kosma, francuski kompozytor pochodzenia węgierskiego, 1946 obywatelstwo francuskie, twórca muzyki filmowej (do ponad 130 filmów), autor piosenek (w tym 80 wspólnie z poetą Jacquesem Prevertem) i musicali (zm. 1969) - 110 lat temu
1920 – Timothy Leary, amerykański pisarz, psycholog i filozof, profesor Harvardu, współtwórca ruchu hippisowskiego, zwolennik substancji psychoaktywnych wielokrotnie więziony za ich posiadanie, autor sentencji Turn on, tune in, drop out - Włącz się, dostr
1945 – Andrzej Piszczatowski, aktor, reżyser teatralny i radiowy, aktor w teatrach 1968-74 Wybrzeże w Gdańsku, 1975 Powszechnym w Warszawie, zdobywca Grand Prix festiwalu Dwa Teatry za reżyserię słuchowisk - 2005 Saksofon basowy, 2008 Stare wiedźmy (zm. 2
1895 – Daniel Owen, walijski pisarz i poeta, kaznodzieja, z wykształcenia krawiec, autor m.in. Rhys Lewis - pierwszej powieści napisanej po walijsku, także wierszy i opowiadań, uhonorowany corocznym festiwalem w rodzinnym Mold (ur. 1836) - 120 lat temu
1935 – Komitas Wardapet, ormiański mnich, kompozytor, dyrygent chórów, muzykolog, uważany za twórcę współczesnej muzyki ormiańskiej, świadek dokonanego przez Turków ludobójstwa Ormian (ur. 1869) - 80 lat temu
1965 – Paul Tillich, niemiecki teolog i filozof protestancki, pastor w Berlinie, podczas wojny kaznodzieja polowy, wprowadził podział definicji wiary na formalną i materialną, od 1933 w USA, 1951-63 autor dzieła Systematic Theology - próby syntezy teologi
1975 – Arnold Joseph Toynbee, brytyjski historyk, jego specjalnością była historiozofia, teoretyka cywilizacji, 1919-56 profesor Uniwersytetu Londyńskiego, autor 1934-61 dwunastotomowego dzieła Studium historii - opisu historii wzrostu i upadku 23. cywili
Section37
Section49