Section00
Section22
Section20
Section30
Section31
Section33
Section36
Kalendarium
28Października
Czechy: Święto Niepodległości (1918)
1905 – Zawieszenie przez władze rosyjskie działalności Uniwersytetu Warszawskiego - 110 lat temu
1925 – Bulla papieża Piusa XI Vixdum Poloniae unitas - powołanie nowych metropolii i diecezji w Polsce - 90 lat temu
1975 – Krystian Zimerman zwycięzcą IX. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina - 40 lat temu
1920 – Podpisanie przez Rumunię i kraje Ententy protokołu besarabskiego (Besarabia częścią Rumunii) - 95 lat temu
1925 – Po raz pierwszy z południowej wieży katedry kolońskiej zabrzmiał Dzwon Świętego Piotra (Gruby Piotrek o wadze 26 ton) - 90 lat temu
1940 – II Wojna światowa - Atak wojsk włoskich na Grecję - 75 lat temu
1965 – Deklaracja Soboru Watykańskiego II Nostra aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich - 50 lat temu
1965 – Zakończenie budowy w amerykańskim St. Louis 200-metrowego Łuku Wjazdowego - dzieła fińskiego architekta Eero Saarinena - 50 lat temu
1585 – Cornelius Jansen, niderlandzki teolog, twórca jansenizmu, 1630 profesor teologii biblijnej w Leuven, 1636-40 biskup Ypres, przeciwnik jezuitów, swoje poglądy zawarł w wydanym pośmiertnie (1640) traktacie o teologii św. Augustyna, potępionym przez Ś
1815 – Ľudovít Štúr, słowacki językoznawca, filozof i pisarz, badacz języka i kultury Słowaków, autor tzw. kodyfikacji szturowskiej - dzieł 1846 Gwara słowacka (początki języka literackiego) i Nauka słowackiej mowy (gramatyka), 1848-49 jeden z przywódców
1845 – Zygmunt Wróblewski, fizyk, studia w Kijowie, Berlinie i Monachium, uczestnik Powstania Styczniowego, 1880 członek Akademii Umiejętności, 1882 profesor UJ, badacz właściwości gazów i metali, 1882 jako pierwszy wytworzył krystaliczny związek dwutlenk
1890 – Alexander John Ellis, angielski filolog, teoretyk muzyki, uznawany za twórcę etnomuzykologii, badającej muzykę tradycyjną i jej związki z kulturą, autor publikacji na temat wymowy języka angielskiego, członek londyńskiego Society of Antiquaries (ur
1900 – Friedrich Max Müller, niemiecki filolog i orientalista, językoznawca, religioznawca, współtwórca indologii, badacz religii i mitów ludów indoeuropejskich, od 1846 w Anglii, 1850-75 profesor w Oksfordzie, specjalista w dziedzinie sanskrytologii (ur.
1970 – Stanisław Jaworski, aktor teatralny i filmowy, debiut - 1913 sceniczny w Teatrze Nowym we Lwowie, 1937 w filmie, 1945-55 w krakowskim Teatrze im. Słowackiego, od 1955 na scenach warszawskich, znany z roli Klemensa Kolasińskiego w radiowej powieści
2005 – Richard Smalley, amerykański chemik, pracownik Shella, od 1969 w Princeton, Chicago i Houston, 1996 laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie nowej formy węgla - fulerenu (ur. 1943) - 10 lat temu
2010 – Stanisław Lenartowicz, reżyser i scenarzysta filmowy, współtwórca polskiej szkoły filmowej, w czasie wojny żołnierz 7 Brygady Wilhelma AK na Wileńszczyźnie, 1944-46 w radzieckim obozie pracy, absolwent PWSF w Łodzi, w latach 1952-85 reżyser 28 film
Section37
Section49