Section00
Section22
Section33
Section36
Kalendarium
28Września
Światowy Dzień Walki z Wścieklizną (współorganizowany przez WHO)
1865 – Prapremiera w Warszawie opery Stanisława Moniuszki Straszny dwór, zakończona manifestacją patriotyczną - 150 lat temu
1990 – Początek nadawania programu przez Radio ZET - 25 lat temu
480 p.n.e. – Pokonanie Persów przez flotę grecką pod dowództwem Temistoklesa w bitwie pod Salaminą - 2495 lat temu
1870 – Kapitulacja francuskiego Strasburga podczas wojny francusko-pruskiej - 145 lat temu
1895 – Założenie przez francuskiego duchownego Jana Berthiera w holenderskim Grave zakonu Misjonarzy Świętej Rodziny - 120 lat temu
1960 – Nawiązanie stosunków dyplomatycznych przez Chiny i Kubę - 55 lat temu
1995 – Podpisanie w Waszyngtonie tzw. porozumienia z Oslo przez premiera Izraela Icchaka Rabina i szefa OWP Jasira Arafata (podstawa prawna istnienia Autonomii Palestyńskiej) - 20 lat temu
2000 – Duńczycy odrzucili w referendum możliwość przyjęcia waluty euro - 15 lat temu
1865 – Wacław Wolski, inżynier, wynalazca, założyciel pierwszej polskiej rafinerii w Galicji, 1902 opatentował wiertniczy taran hydrauliczny, pierwszy na świecie skroplił gazy naftowe, 1919 odznaczony Krzyżem Walecznych za obronę Lwowa (zm. 1922) - 150 la
1920 – Halina Miroszowa, dziennikarka radiowa i telewizyjna, w czasie wojny harcerka Szarych Szeregów, po wojnie została jednym z siedmiu zwycięzców (na 130 zgłoszeń) konkursu na pracowników programowych Polskiego Radia, autorka audycji na tematy społeczn
1930 – Mieczysław Czechowicz, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, 1954 absolwent warszawskiej PWST, skalę jego talentu pokazuje rozmaitość postaci przez niego odtwarzanych (Edek w Tangu Mrożka, Tani Drań i Zakochany w Monice w Kabarecie Starszych Panó
935 – Św. Wacław I, 924-35 książę Czech z dynastii Przemyślidów, syn księcia Wratysława I i pogańskiej księżniczki Drahomiry, wychowany przez babkę - późniejszą świętą Ludmiłę, przewodnik chrystianizacji Czech, zamordowany przez młodszego brata Bolesława
1895 – Gustaw Ehrenberg, syn cara Aleksandra i hrabiny Heleny Rautenstrauchowej, poeta, autor rozważań z zakresu estetyki, działacz tajnego Stowarzyszenia Ludu Polskiego, jego wychowanie i wykształcenie wspierał dwór carski, za działalność konspiracyjną (
1895 – Ludwik Pasteur, francuski chemik i prekursor mikrobiologii, profesor uniwersytetu w Paryżu, twórca szczepionek przeciwko wściekliźnie, wąglikowi i cholerze, kawaler Legii Honorowej, członek honorowy Poznańskiego Instytutu Przyjaciół Nauk (ur. 1822)
1970 – John Dos Passos, amerykański pisarz pochodzenia portugalskiego, absolwent Harvardu, uczestnik wojny światowej, pisarz straconego pokolenia, autor 42 powieści, w tym 1925 Manhattan Transfer (ur. 1896) - 45 lat temu
1970 – Gamal Abdel Naser, egipski oficer i polityk, 1952 przywódca rewolucji egipskiej, 1954-70 prezydent Egiptu sprawujący władzę autorytarną, twórca arabskiego socjalizmu - naseryzmu, 1956 znacjonalizował Kanał Sueski, 1967 wywołał i przegrał wojnę sześ
2000 – Pierre Trudeau, kanadyjski polityk, 1967 min. sprawiedliwości, dwukrotny (1968-79 i 1980-84) premier Kanady z ramienia Partii Liberalnej, autor reform ustrojowych, m.in. 1969 podniesienie języka francuskiego do rangi drugiego - obok angielskiego -
Section37
Section49