Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Henryk Apczyński
  • RWELegenda Błękitnej Armii (III), data emisji: 09-07-1967 Światowy apel hallerczyków z okazji 50 rocznicy powstania armii polskiej we Francji pod dowództwem gen. Józefa Hallera w czasie I... więcejŚwiatowy apel hallerczyków z okazji 50 rocznicy powstania armii polskiej we Francji pod dowództwem gen. Józefa Hallera w czasie I wojny światowej. Lektura fragmentu listu Henryka Jaworskiego z Lille, kroniki Związku Sokołów w Ameryce. Fragment archiwalnego nagrania przemówienia Ignacego Paderewskiego wygłoszonego na posiedzeniu Rady Narodowej w 1940 roku w Paryżu. Fragment listu "Bajończyka" z Reklinghausen w Westfalii. Fragment archiwalnej wypowiedzi gen. J. Hallera. Ponadto głos zabierają: Franciszek Kędzia - działacz społeczny Polonii Francuskiej, hallerczyk-ochotnik; Witold Bogucki z Chicago - podchorąży Eskadry Kościuszkowskiej, później przedstawiciel Rady Polonii Amerykańskiej w Warszawie; płk. Henryk Apczyński - oficer Błękitnej Armii (częściowo lektura rękopisu); prof. Ignacy Wieniewski - polonista, romanista, żołnierz Błękitnej Armii; Józef Opieński - redaktor Rozgłośni Polskiej RWE, hallerczyk. Wypowiedź końcowa gen. J. Hallera. Redakcja: Halina Markowska; Tadeusz Nowakowski; Wacław Krajewski; Stefan Wysocki. zwiń