Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Jacek Ambroziak
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0530), data emisji: 09-01-1989 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Jackiem Ambroziakiem - mecenasem - na temat... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Jackiem Ambroziakiem - mecenasem - na temat posiedzenia kolegium redaktorów naczelnych pism katolickich które odbyło się w siedzibie sekretariatu Episkopatu Polski; komentarz Aliny Grabowskiej o społecznym mandacie Lecha Wałęsy; komentarz Wiesława Wawrzyniaka o spotkaniu z młodzieżą w gmachu KC PZPR w Warszawie; "Doroczne wydarzenie w Watykanie" - korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu - na temat przemówienia wygłoszonego przez Jana Pawła II podczas dorocznego przyjęcia przez niego członków korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Watykanie. zwiń
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0854), data emisji: 29-11-1989 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat 10-punktowego planu Helmuta Kohla - kanclerza RFN... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat 10-punktowego planu Helmuta Kohla - kanclerza RFN - zawierającego koncepcję zjednoczenia Niemiec; rozmowa Aliny Grabowskiej z Jackiem Ambroziakiem - ministrem-szefem Urzędu Rady Ministrów w rządzie premiera Tadeusza Mazowieckiego - na temat zadań organizacyjnych Urzędu w Związku Radzieckim podczas wizyty premiera T. Mazowieckiego; korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat wydarzeń w Czechosłowacji z per zwiń
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0920), data emisji: 11-03-1990 Audycja pod redakcją Drzewińska Danuta: rozmowa telefoniczna D. Drzewińskiej z Tomasem Venclovą - litewskim poetą, eseistą i... więcejAudycja pod redakcją Drzewińska Danuta: rozmowa telefoniczna D. Drzewińskiej z Tomasem Venclovą - litewskim poetą, eseistą i tłumaczem - poświęcona niepodległości Litwy; rozmowa Jerzego Bekkera z ministrem Jackiem Ambroziakiem - szefem Urzędu Rady Ministrów - na temat zbliżającej się wizyty premiera Tadeusza Mazowieckiego w Stanach Zjednoczonych; rozmowa J. Bekkera z Czesławem Miłoszem na temat miejsca Polski w Europie i o sytuacji kultury polskiej. zwiń
  • RWEPanorama dnia - cz.290, data emisji: 24-05-1990 Audycja pod redakcją Adama Barskiego: korespondencja Barbary Hrybacz z Warszawy o sytuacji strajkowej w Polsce (rozmowa z... więcejAudycja pod redakcją Adama Barskiego: korespondencja Barbary Hrybacz z Warszawy o sytuacji strajkowej w Polsce (rozmowa z Małgorzatą Mikulińską - rzecznikiem prasowym zarządu regionu "Solidarność" w Słupsku); relacja Jana Minkiewicza z Amsterdamu o sytuacji strajkowej kolejarzy w Polsce; sprawozdanie dźwiękowe Janusza Marchwińskiego z otwarcia biura Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Warszawie - przemówienia: prezesa RWE i Radia Swoboda; odczytanie przez ministra Jacka Ambroziaka z Urzędu Rady Ministrów listu premiera Tadeusza Mazowieckiego skierowanego do biura RWE; Johna [Davisa] - ambasadora Stanów Zjednoczonych. zwiń