Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Mirosław Antczak
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1969 Relacja ze spotkania W.Gomułki z aktywem społeczno-politycznym Warszawy (cz.2). Wypowiedź W.Gomułki nt. programu działania Sejmu i... więcejRelacja ze spotkania W.Gomułki z aktywem społeczno-politycznym Warszawy (cz.2). Wypowiedź W.Gomułki nt. programu działania Sejmu i Rad Narodowych na najbliższą kadencję (17.05.1969). Dokończenie rozmowy z radzieckim profesorem, chemikiem nt. stanu badań nad własnościami pierwiastków najcięższych (wypowiedź tłumaczona); rozmowa z dr S.Chojnackim, pracownikiem Instytutu Badań Jądrowych UW nt. prac nad strukturą jądra atomowego. "Widnokrąg": pogadanka o poprawności języka polskiego. "Dzieje literatury Polskiej": "Wybitne publikacje 25-lecia": rozmowa J.Jankowskiej z prof. [Julianem Krzyżanowskim] nt. roli literatury w historii państwa. "Sejm wczoraj i dziś": pogadanka prof. A.Łopatki z Uniwersytetu w Poznaniu nt. wyborów do Sejmu PRL i Rad Narodowych. Audycję przygotowała U.Lipińska. "Echa dnia"; Z.Kliszko spotkał się z marynarzami i żołnierzami z Trójmiasta; wypowiedź Franciszka [Skajdina], ministra przemysłu ciężkiego nt. hutnictwa w Polsce; relacja M.Antczaka z Paryża nt. zbliżających się wyborów prezydenckich we Francji. zwiń