Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Anna Andrzejewska
  • RWEZ kraju i ze świata Wizyta premiera Mazowieckiego w Londynie; spotkania kierownictwa Socjaldemokracji RP z dziennikarzami i wywiad z T. Nałęczem;... więcejWizyta premiera Mazowieckiego w Londynie; spotkania kierownictwa Socjaldemokracji RP z dziennikarzami i wywiad z T. Nałęczem; konf. prasowa NSZZ "Solidarność" RI oraz rozmowa z G. Janowskim; spotkanie prez. Wałęsy z wiceadm. Kołodziejczykiem; nadzwyczajne posiedzenie Rady Narodowej m. st. Warszawy w sprawie wniosku o odwołanie J. Bolesławskiego z funkcji prezydenta miasta i rozmowa M. Winiarskiej ze St. Gąsiorowskim - wiceprzew. RN; stan zdrowia prymasa Glempa; kanclerz Kohl w Moskwie (A. Chedeniecki - Moskwa, J. Tepli - Bonn); zjednoczenie Niemiec (Zb. Bożyczko - NY); bułgarski okrągły stół (M. Sieczkowski - Sofia); międzynar. konferencja w Kanadzie; Zw. Komunistów Chorwacji (relacja z Jugosławii); spotkanie Jane Fondy z artystami i młodzieżą (St. Kaczmarski - Praga); gen. Jaruzelski w warszawskich galeriach i rozmowa Anny Andrzejewskiej z generałem; przyszłość Centrum Zdrowia "Matki Polki". Rozmowa z dr Michnikowskim z UM Łodzi; wstrzymanie produkcji mleka w proszku "Bebiko" (Janusz Maćkowiak - Opole), rozmowa ze Zbig. Garbowskim - dyr. naczelnym. zwiń