Logo Polskiego Radia
Wyszyński a "Solidarność"
  • "Solidarność" u prymasa. Warszawa 10.11.1980 Spotkanie z przedstawicielami Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich NSZZ "Solidarność".
  • Spotkanie z przedstawicielami NSZZ "Solidarność" z Poznania i Gniezna. Gniezno 20.11.1980 Starania Kościoła o poprawę sytuacji w narodzie. Siła Polski polega na rolnictwie. Pierwszym waszym zadaniem - poznanie problemów... więcejStarania Kościoła o poprawę sytuacji w narodzie. Siła Polski polega na rolnictwie. Pierwszym waszym zadaniem - poznanie problemów społecznych.  zwiń
  • Wezwanie do odpowiedzialności - Warszawa, Miodowa 28.03.1981 Spotkanie z przedstawicielami KKP NSZZ "Solidarność". Wezwanie do odpowiedzialności i cierpliwości. W kontekście konfliktu w... więcejSpotkanie z przedstawicielami KKP NSZZ "Solidarność". Wezwanie do odpowiedzialności i cierpliwości. W kontekście konfliktu w Bydgoszczy: realizacje nawet najsłuszniejszych postulatów trzeba rozłożyć w czasie. Rządowi macie powiedzieć: "stawiamy żądania, ale dajemy wam na to trochę czasu". O ryzyku interwencji zbrojnej obcych wojsk. Potrzeba ogromnej rozwagi. Zobowiązanie do pomocy i wspierania.  zwiń
  • Dziękczynienie za zryw na Wybrzeżu Gdyńskim, Warszawa 22.02.1981 Spotkanie ze związkowcami "Solidarności" z Gdyni, wprowadzenie do mszy i homilia Dziękczynienie za wszystko co dokonało się w... więcejSpotkanie ze związkowcami "Solidarności" z Gdyni, wprowadzenie do mszy i homilia Dziękczynienie za wszystko co dokonało się w zrywie na Wybrzeżu Gdyńskim. Obowiązek walki o sprawiedliwość społeczną - jej źródłem jest Bóg. Kres ludzkiego dochodzenia sprawiedliwości. Potrzeba lepszych, odpowiedzialnych ludzi. O dobrych metodach rządzenia państwem. zwiń
  • "Solidarność" rolników kolęduje, Warszawa 06.02.1981 Spotkanie z delegacją "Solidarności" rolników, przemówienie i śpiewy. Prymas Wyszyński mówił o prawie do zrzeszania się, które... więcejSpotkanie z delegacją "Solidarności" rolników, przemówienie i śpiewy. Prymas Wyszyński mówił o prawie do zrzeszania się, które jest przyrodzone i indywidualne, przynależy tak samo rolnikom jak pracownikom przemysłowym. zwiń
  • O potrzebie pracy, Gniezno 04.02.1981 Podczas spotkania z przedstawicielami wielkopolskiej "Solidarności" pracowników przemysłowych i rolnych prymas Wyszyński mówił o... więcejPodczas spotkania z przedstawicielami wielkopolskiej "Solidarności" pracowników przemysłowych i rolnych prymas Wyszyński mówił o potrzebie pracy i własności prywatnej. Uznał prawo do zrzeszania się za prawo naturalne człowieka, a najpilniejsze zadanie - znajomość Kodeksu pracy.  zwiń
  • Powrót związkowców z Rzymu, 19.01.1981 Prymas Polski podczas spotkania związkowcami, którzy wrócili z Rzymu, mówił o moralnym zobowiązaniu wobec Jana Pawła II, wskazywał... więcejPrymas Polski podczas spotkania związkowcami, którzy wrócili z Rzymu, mówił o moralnym zobowiązaniu wobec Jana Pawła II, wskazywał też najważniejsze zadania dla związku, które są tu - w Polsce. W kazaniu akcentował wrażliwość na potrzeby ludzi pracy. zwiń
  • Spotkanie z Lechem Wałęsą Nagranie ze spotkania opłatkowego w siedzibie Kurii. Prymas Wyszyński mówił o roli lektorów w przekazywaniu Słowa, o rosnącym... więcejNagranie ze spotkania opłatkowego w siedzibie Kurii. Prymas Wyszyński mówił o roli lektorów w przekazywaniu Słowa, o rosnącym zapotrzebowaniu na Słowo Boże oraz o rozmowie z Lechem Wałęsą przed wyjazdem delegacji "Solidarności" do Rzymu.  zwiń
  • Spotkanie z przedstawicielami NSZZ "Solidarność". Warszawa, Kuria 04.01.1981 Spotkanie z przedstawicielami NSZZ "Solidarność" m.in. z Adamem Michnikiem. Prymas Wyszyński odnosi się do komentarzy prasowych... więcejSpotkanie z przedstawicielami NSZZ "Solidarność" m.in. z Adamem Michnikiem. Prymas Wyszyński odnosi się do komentarzy prasowych dotyczących wypowiedzi ks. Orszulika, mówi o potrzebie rozwagi w pisaniu o sytuacji w Polsce. zwiń
  • Spotkanie ze związkowcami "Solidarności" Rolników Indywidualnych. Warszawa 02.04.1981 Stanowisko Kościoła wobec społecznych praw rolników: przyrodzone prawo człowieka do zrzeszania się. Rolnicy maja te same prawa co... więcejStanowisko Kościoła wobec społecznych praw rolników: przyrodzone prawo człowieka do zrzeszania się. Rolnicy maja te same prawa co ludzie pracujący w przemyśle. Dodatkowy tytuł rozszerzonego zakresu prawa dla rolników do tworzenia samorządnych związków: są właścicielami cząstki ziemi ojczystej za którą odpowiadają społecznie. Odniesienia biblijne - nakaz "czyńcie sobie ziemie poddaną". Wieś polska musi być zaludniona. Ucieczka młodych ze wsi do miast. Miasto nie wyżywi się samo. Tradycyjne więzi Kościoła ze wsią - nie chodzi o konfesjonalizowanie wsi, tylko wspieranie.  zwiń