Logo Polskiego Radia
O Polskim Radiu

Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego Polskie Radio i Telewizja zostały objęte pełną kontrolą przedstawicieli Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Wprowadzono pełną blokadę informacji. Budynki radia i telewizji zostały przejęte i obstawione przez wojsko. Same instytucje zmilitaryzowano. To oznaczało, że każde polecenie służbowe stawało się rozkazem. Żaden pracownik, podobnie jak żołnierz, nie mógł nie wykonać rozkazu. Groziły za to kary, w teorii do kary śmierci włącznie.

Dla przeciętnego Polaka najbardziej szokujące było to, że prezenterzy telewizyjni występowali w żołnierskich mundurach. Zamierzony efekt propagandowy był oczywisty: oto WRON sprawuje kontrolę nad każdym przejawem funkcjonowania państwa.

Z dziennikarzy starano się czynić bezwolne narzędzia. Dokonywano tego dzięki tzw. weryfikacjom, w trakcie których specjalne kolegia oceniały dorobek, a przede wszystkim polityczną postawę dziennikarzy. Wyrzucano z pracy, degradowano lub urlopowano (zależnie od skali przewin) tych, którzy przez ostatnie 16 miesięcy stanęli po stronie ”Solidarności” i mieli odwagę otwarcie wyrażać wątpliwości wobec słuszności wprowadzenia stanu wojennego.

W takich okolicznościach Polskie Radio stawało się tubą propagandy. Podstawowym zadaniem propagandy po 13 grudnia było uzasadnienie zamachu i pozyskanie opinii publicznej dla władzy.

O Radiu Wolna Europa

Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa zastępowała Polakom zakłamywane audycje krajowych mediów. Była symbolem wolności słowa.

W stanie wojennym RWE była wzmacniaczem krajowej prasy podziemnej. Drukowane w "drugim obiegu" biuletyny i pisma docierały różnymi kanałami na Zachód - i powracały do Kraju na falach krótkich.

Wolną Europę intensywnie zagłuszano, szczególnie podczas stanu wojennego. Wtedy RWE słuchali praktycznie wszyscy Polacy.

W Polsce były wtedy trzy programy radiowe, a o Wolnej Europie mówiono "Warszawa IV".

13 grudnia

Jaruzelski: Nadeszła godzina ciężkiej próby!

- Ogłaszam, że dziś w nocy Rada Państwa wprowadziła na całym obszarze państwa stan wojenny - mówił gen. Wojciech Jaruzelski. (PR,... więcej

- Ogłaszam, że dziś w nocy Rada Państwa wprowadziła na całym obszarze państwa stan wojenny - mówił gen. Wojciech Jaruzelski. (PR, 13.12.1981) zwiń

Obwieszczenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego

- Ojczyźnie grozi śmiertelne niebezpieczeństwo! Wywrotowe działania sił wrogich socjalizmowi zepchnęły nas na krawędź wojny... więcej

- Ojczyźnie grozi śmiertelne niebezpieczeństwo! Wywrotowe działania sił wrogich socjalizmowi zepchnęły nas na krawędź wojny domowej - głosił komunikat. (PR,13.12.1981)  zwiń

Godzina milicyjna na terenie całego kraju

- Zawieszono podstawowe prawa obywateli - wolność i nietykalność osobistą - słyszymy w komunikacie Ministerstwa Spraw... więcej

- Zawieszono podstawowe prawa obywateli - wolność i nietykalność osobistą - słyszymy w komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. (PR, 13.12.1981)  zwiń

Zakazane zostały zbiórki, pochody, manifestacje...

- Wzywa się wszystkich obywateli do bezwzględnego przestrzegania wprowadzonych zakazów, nakazów i ograniczeń - głosiło... więcej

- Wzywa się wszystkich obywateli do bezwzględnego przestrzegania wprowadzonych zakazów, nakazów i ograniczeń - głosiło obwieszczenie Rady Państwa. (PR, 13.12.1981)  zwiń

Lista internowanych działaczy Solidarności

Na mocy dekretu Rady Państwa o stanie wojennym internowano grupę ekstremalnych działaczy Solidarności oraz nielegalnych... więcej

Na mocy dekretu Rady Państwa o stanie wojennym internowano grupę ekstremalnych działaczy Solidarności oraz nielegalnych organizacji antypaństwowych. (PR, 13.12.1981) zwiń

Komunikat o internowaniu Gierka i Babiucha

Na mocy dekretu o stanie wojennym Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego poleciła internować członków byłego kierownictwa... więcej

Na mocy dekretu o stanie wojennym Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego poleciła internować członków byłego kierownictwa partyjno-państwowego. (PR, 13.12.1981)  zwiń