Logo Polskiego Radia
polskieradio.pl
Kamila Kolanowska 12.12.2011

Słowniczek więzienny

Skakać na klapę - naciskać dzwonek

Ambasada - siedziba UB na terenie Białołęki

AS - Agencja Solidarności

Atanda - w więziennej gwarze specjalna jednostka straży więziennej, uzbrojona w hełmy, pałki i tarcze, przeznaczona do pacyfikacji wszelkich przejawów buntu, wielokrotnie używana przeciwko internowanym i więźniom politycznym

Beton - groch z kapustą, który podawano internowanym do jedzenia

Blinda - przesłonięcie okna w celi

Celówka - przeliczanie więźniów w celi

Chiński powielacz - ręczne przepisywanie wiadomości

Gałąź - poziom, na którym umieszczone były prycze

Lojalka - podpisanie zgody na współpracę z UB

Kalifaktor- osoba rozwożąca posiłki

Kabaryna - cela odosobnienia

Kipisz - przeszukanie w celi

Kołchoźniki - radia w celach, których nie dało się wyłączyć

Koń - kij od szczotki służący do odbioru wiadomości

Ścieżka zdrowia - bicie pałkami milicyjnymi osoby biegnącej pomiędzy dwoma szeregami zomowców

Suka - samochód, którym przewożono internowanych z komisariatów do Białołęki

Wyrzucić michę - rozpocząć protest głodowy