Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Janusz Albrecht
  • RWERozmowa z płk Januszem Bokszczaninem Rozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem sztabu KG AK, zastępcą Delegata... więcejRozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem sztabu KG AK, zastępcą Delegata Sił Zbrojnych na Kraj, zastępcą komendanta Wolności i Niepodległości (WiN) - m.in. o sylwetkach gen Stefana Grota-Roweckiego - b. komendanta głównego AK; gen Stanisława Tatara - b. szefa oddziału operacyjnego KG ZWZ- AK, zastępcy szefa sztabu AK; gen Stanisława Grodzkiego - b. komendanta organizacji «Unia», komendanta obszaru AK Zachód; gen. Janusza Albrechta - b. szefa sztabu KG ZWZ. zwiń
  • RWERozmowa z płk Januszem Bokszczaninem Rozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem sztabu KG AK, zastępcą Delegata... więcejRozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem sztabu KG AK, zastępcą Delegata Sił Zbrojnych na Kraj, zastępcą komendanta Wolności i Niepodległości (WiN) - m.in. o sylwetkach gen. Stefana Grota-Roweckiego - b. komendanta głównego AK oraz gen Janusza Albrechta - b. szefa sztabu ZWZ. zwiń
  • RWEZ kart historii AK i Polski Podziemnej - cz.03, data emisji: 28-04-1966 Historia powstania organizacji sabotażu i dywersji na terenie okupowanej Polski i terenów pogranicznych (Generalne Gubernatorstwo,... więcejHistoria powstania organizacji sabotażu i dywersji na terenie okupowanej Polski i terenów pogranicznych (Generalne Gubernatorstwo, Śląsk, Wileńszczyzna, Lwów, obszar kijowski). "Wachlarz", rezultaty akcji bojowych. Ważniejsze postacie: Emil Fieldorf ps. "Nil"; Stefan Rowecki-Grot - Komendant Główny AK; płk. Janusz Albrecht ps. "Wojciech"; płk. Franciszek Niepokólczycki ps. "Hubert"; "Teodor"; ppłk. Wacław Bard; ppłk. Przemysław Kraczkiewicz. zwiń