Z kart historii AK i Polski Podziemnej - cz.03

28.04.1966 00:00
  • Historia powstania organizacji sabotażu i dywersji na terenie okupowanej Polski i terenów pogranicznych (Generalne Gubernatorstwo, Śląsk, Wileńszczyzna, Lwów, obszar kijowski). "Wachlarz", rezultaty akcji bojowych. Ważniejsze postacie: Emil Fieldorf ps. "Nil"; Stefan Rowecki-Grot - Komendant Główny AK; płk. Janusz Albrecht ps. "Wojciech"; płk. Fran Dodaj do playlisty
Historia powstania organizacji sabotażu i dywersji na terenie okupowanej Polski i terenów pogranicznych (Generalne Gubernatorstwo, Śląsk, Wileńszczyzna, Lwów, obszar kijowski). "Wachlarz", rezultaty akcji bojowych. Ważniejsze postacie: Emil Fieldorf ps. "Nil"; Stefan Rowecki-Grot - Komendant Główny AK; płk. Janusz Albrecht ps. "Wojciech"; płk. Franciszek Niepokólczycki ps. "Hubert"; "Teodor"; ppłk. Wacław Bard; ppłk. Przemysław Kraczkiewicz.