Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Jurij Andropow
  • RWEArchiwum PRL (cz.07) Audycja Grzegorza Sołtysiaka powstała wspólnie z niezależnym pismem historycznym Karta: omówienie wpływu Związku Radzieckiego na... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka powstała wspólnie z niezależnym pismem historycznym Karta: omówienie wpływu Związku Radzieckiego na sytuację polityczną w Polsce w latach 1980-81 m.in.: naciski polityków radzieckich na wprowadzenie stanu wojennego; odczytanie wypowiedzi radzieckich działaczy partyjnych: Andrieja Gromyki, Jurija Andropowa, Leonida Breżniewa na temat sytuacji w Polsce. zwiń
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0089), data emisji: 17-06-1983 Audycja pod redakcją Tadeusza Podgórskiego - poświęcona II pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Przegląd prasy zachodniej z... więcejAudycja pod redakcją Tadeusza Podgórskiego - poświęcona II pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Przegląd prasy zachodniej z komentarzami i opiniami o podróży Papieża do Polski; korespondencja Bogdana Molińskiego z Waszyngtonu - o wypowiedziach Jurija Andropowa i Andrieja Gromyki - nie ułatwiających dialogu amerykańsko-sowieckiego. zwiń
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1983 Fragment mszy św. odprawionej przez Jana Pawła II w Nowej Hucie. Homilia skierowana do robotników by dbali o pokój w kraju (brak... więcejFragment mszy św. odprawionej przez Jana Pawła II w Nowej Hucie. Homilia skierowana do robotników by dbali o pokój w kraju (brak zakończenia). Panorama świata (brak początku) na temat: polityki zagranicznej ZSRR, debaty w Bundestagu poświęconej obronności RFN, Światowego Forum Pokoju w Pradze, szczytu EWG w Sztutgardzie, wizyty premier Indii Indiry Gandhi w Austrii. (godzina 23.30) Audycja przygotowana przez Jadwigę [Kozłowską] i Waldemara [Wodnika] na temat Stanisława Szwedera mieszkającego przed wojną na pograniczu polsko-niemieckim. Wiadomości: do Polski przybył z tygodniową wizytą Jan Paweł II; rzecznik rządu Jerzy Urban spotkał się z dziennikarzami zagranicznymi obsługującymi wizytę Ojca Świętego w Polsce; na Kremlu wybrano na przewodniczącego Rady Najwyższej Jurija Andropowa. zwiń
  • RWERóżne wypowiedzi Wypowiedzi: demonstrantów ulicznych w Warszawie skandujących imię Lecha Wałęsy; nowego przywódcy KPZR Jurija Andropowa oraz... więcejWypowiedzi: demonstrantów ulicznych w Warszawie skandujących imię Lecha Wałęsy; nowego przywódcy KPZR Jurija Andropowa oraz ministra obrony marszałka Dymitra Ustinowa podczas pogrzebu w Moskwie Leonida Breżniewa (podczas uroczystości pogrzebowych słychać marsze żałobne i syreny). zwiń