Fragmenty różnych programów

01.01.1983 00:00
  • Fragment mszy św. odprawionej przez Jana Pawła II w Nowej Hucie. Homilia skierowana do robotników by dbali o pokój w kraju (brak zakończenia). Panorama świata (brak początku) na temat: polityki zagranicznej ZSRR, debaty w Bundestagu poświęconej obronności RFN, Światowego Forum Pokoju w Pradze, szczytu EWG w Sztutgardzie, wizyty premier Indii Indiry Dodaj do playlisty
Fragment mszy św. odprawionej przez Jana Pawła II w Nowej Hucie. Homilia skierowana do robotników by dbali o pokój w kraju (brak zakończenia). Panorama świata (brak początku) na temat: polityki zagranicznej ZSRR, debaty w Bundestagu poświęconej obronności RFN, Światowego Forum Pokoju w Pradze, szczytu EWG w Sztutgardzie, wizyty premier Indii Indiry Gandhi w Austrii. (godzina 23.30) Audycja przygotowana przez Jadwigę [Kozłowską] i Waldemara [Wodnika] na temat Stanisława Szwedera mieszkającego przed wojną na pograniczu polsko-niemieckim. Wiadomości: do Polski przybył z tygodniową wizytą Jan Paweł II; rzecznik rządu Jerzy Urban spotkał się z dziennikarzami zagranicznymi obsługującymi wizytę Ojca Świętego w Polsce; na Kremlu wybrano na przewodniczącego Rady Najwyższej Jurija Andropowa.