Logo Polskiego Radia
Organizatorzy akcji:


Partner akcji:
O akcji
Wiercenie studni w Sudanie Południowym. Fot. Wojciech Grzedziński


Podczas akcji ŚWIĘTA BEZ GRANIC będziemy wspierać cierpiących z braku wody w Sudanie Południowym i Somalii.

W naszym kraju woda, niemal w każdej ilości, jest na wyciągnięcie ręki. Z tej perspektywy trudno sobie wyobrazić, że są miejsca na świecie, takie jak Sudan Południowy i Somalia, w których porcja wody jest warunkiem przeżycia. Ludzie cierpią z pragnienia, nie mogą pracować, ciężko chorują, umierają.

Podczas tegorocznej akcji charytatywnej zebrane pieniądze zasilą Kampanię Wodną Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzięki temu kolejni mieszkańcy Sudanu Południowego i Somalii będą mogli cieszyć się dostępem do studni i ujęć wodnych.

Dotychczas - dzięki Kampanii Wodnej - już ponad 500 tysięcy osób otrzymało dostęp do czystej wody pitnej, a 1,5 miliona - do godnych warunków sanitarnych. Wiele innych wciąż czeka na pomoc.

Wszystkie zebrane w czasie akcji pieniądze trafią na konto PAH (licytacje, sprzedaż płyty "Święta bez granic", charytatywne smsy).

Można też wpłacać dowolne kwoty bezpośrednio na konto PAH:
Bank BPH SA 65 1060 0076 0000 3310 0016 0860

Dziękujemy za wsparcie.