Logo Polskiego Radia
Polskie Radio
Ewa Dryhusz 30.03.2011

Serce i sumienie narodu

  • Jan Paweł II na Placu Zwycięstwa
- Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy zrąb kultury, najgłębszy jej nurt, to jej rdzeń i siła - mówił Jan Paweł II na Placu Zwycięstwa. (RWE, 2.06.1979)