Logo Polskiego Radia
Polskie Radio
Ewa Dryhusz 30.03.2011

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca

  • Człowieka trzeba mierzyć miarą serca
Papież Jan Paweł II w Warszawie w 1979 mówił m.in.: "Jaką miarą mierzyć człowieka, czy mierzyć go miarą sił fizycznych, którymi dysponuje, czy Mierzyc go miarą zmysłów, które umożliwiają mu kontakt z zewnętrznym światem, czy mierzyć go miarą inteligencji? Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Serce w języku biblijnym oznacza ludzkie, duchowe wnętrze. Oznacza w szczególności sumienie, człowieka więc trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha".