Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Piotr Andrzejewski
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0281), data emisji: 30-08-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z mecenasem Piotrem Andrzejewskim - o... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z mecenasem Piotrem Andrzejewskim - o sytuacji w Polsce; "Linia polityki międzynarodowej ZSRR" - komentarz Jacka Kalabińskiego; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony sytuacji w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0702), data emisji: 26-05-1989 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: omówienie homilii biskupa Ignacego Tokarczuka - wygłoszonej w święto Bożego Ciała... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: omówienie homilii biskupa Ignacego Tokarczuka - wygłoszonej w święto Bożego Ciała podczas mszy polowej przy bazylice katedralnej w Przemyślu (tytuł homilii: "Idźmy razem z narodem"); informacja mecenasa Piotra Andrzejewskiego o wniesieniu rewizji do orzeczenia Sądu odmawiającego rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studetów; komentarz Aliny Grabowskiej na temat krajowej listy kandydatów do Sejmu; telefoniczna relacja Wojciecha Giełżyńskiego z wizyty w Warszawie Zbigniewa Brzezińskiego - byłego doradcy prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0714), data emisji: 02-06-1989 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: wyjaśnienia mecenasa Piotra Andrzejewskiego - przedstawiciela Komitetu Obywatelskiego... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: wyjaśnienia mecenasa Piotra Andrzejewskiego - przedstawiciela Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" w Państwowej Komisji Wyborczej - o możliwych sposobach skreślania na kartach wyborczych; wywiad Waldemara Kuczyńskiego z prof. Józefem Kaletą z wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, kandydatem PZPR do Senatu oraz Ryszardem Bugajem - ekonomistą, pracownikiem PAN i kandydatem Komitetu Obywatelskiego do Sejmu z województwa warszawskiego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0716), data emisji: 02-06-1989 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: komentarz Aliny Grabowskiej na temat przewyborczych wystąpień Lecha Wałęsy i gen.... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: komentarz Aliny Grabowskiej na temat przewyborczych wystąpień Lecha Wałęsy i gen. Wojciecha Jaruzelskiego; wyjaśnienia mecenasa Piotra Andrzejewskiego - przedstawiciela Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" w Państwowej Komisji Wyborczej - o możliwych sposobach skreślania na kartach wyborczych; wywiad Waldemara Kuczyńskiego z prof. Józefem Kaletą z wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, kandydatem PZPR do Senatu oraz Ryszardem Bugajem - ekonomistą, pracownikiem PAN i kandydatem Komitetu Obywatelskiego do Sejmu z województwa warszawskiego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0812), data emisji: 13-10-1989 Audycja pod redakcją Sławomira Susa: refleksje Lechosława Gawlikowskiego na marginesie opublikowanego rządowego programu zmiany... więcejAudycja pod redakcją Sławomira Susa: refleksje Lechosława Gawlikowskiego na marginesie opublikowanego rządowego programu zmiany systemu gospodarczego; komentarze Włodzimierza Odojewskiego, mecenasa Piotra Andrzejewskiego (rozmowa Macieja Morawskiego) i Tadeusza Żenczykowskiego (Tadeusza Zawadzkiego) na temat wniosku Prokuratora Generalnego PRL do Prokuratora Generalnego ZSRR o wszczęcie śledztwa w sprawie mordu w Katyniu i innych nie ustalonych miejscach, polskich oficerów internowanych jesienią 1939 r. i osadzonych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie; relacja Aleksandra Wieczorkowskiego z Warszawy z debaty sejmowej poświęconej indeksacji; uwagi Danuty Drzewińskiej na temat sytuacji polskiego szkolnictwa. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0820), data emisji: 30-09-1989 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: przegląd wiadomości; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z mecenasem Piotrem... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: przegląd wiadomości; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z mecenasem Piotrem Andrzejewskim - senatorem z województwa piotrkowskiego - o programie wyborczym; relacja Wacława Białego z Lublina o Seminarium Samorządowym w Fajsławicach; komentarz Jacka Kalabińskiego z Warszawy o planie gospodarczym przygotowanym przez grupę ekspertów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (zwanym potocznie planem Janusza Beksiaka). Rozmowa telefoniczna Macieja Morawskie zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0921), data emisji: 11-03-1990 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z mecenasem Piotrem Andrzejewskim - na... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z mecenasem Piotrem Andrzejewskim - na marginesie dyskusji sejmowej o prokuratorze; "Bonifikata za pokój, czyli pożytki z rozbrojenia" - korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu; "Droga Litwy do niepodległości" - komentarz historyczny Witolda Pronobisa. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0943), data emisji: 18-04-1990 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: relacja Aleksandra Wieczorkowskiego z posiedzenia Sejmu; wypowiedź senatora Piotra... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: relacja Aleksandra Wieczorkowskiego z posiedzenia Sejmu; wypowiedź senatora Piotra Andrzejewskiego na temat odszkodowań dla ofiar stalinizmu w Polsce; uwagi Marka Łatyńskiego o rezultatach przedświątecznej ankiety przeprowadzonej w Polsce, m.in. na temat stosunków Polaków do zjednoczenia Niemiec i kwestii wycofania wojsk radzieckich z Polski; przegląd prasy zachodniej poświęcony sytuacji gospodarczej Związku Radzieckiego. Muzyka. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0947), data emisji: 21-04-1990 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Jaka ma być policja państwowa, jaki ma być resort spraw wewnętrznych?" - wypowiedź... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Jaka ma być policja państwowa, jaki ma być resort spraw wewnętrznych?" - wypowiedź senatora Piotra Andrzejewskiego; refleksje Marka Łatyńskiego na temat publikacji "Przerwana dekada"; rozmowa Tadeusz Zachurskiego z Krzysztofem Kasprzykiem - dyrektorem wykonawczym Polsko-Amerykańskiego Forum Gospodarczego i Jarosławem Chołodeckim - prezesem tej organizacji. Muzyka. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0995), data emisji: 24-06-1990 Audycja pod redakcją Andrzeja Borzyma: wypowiedź senatora Piotra Andrzejewskiego w sprawie umorzenia postępowania wobec rotmistrza... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borzyma: wypowiedź senatora Piotra Andrzejewskiego w sprawie umorzenia postępowania wobec rotmistrza Witolda Pileckiego; felieton Leopolda Ungera o powiązaniach byłych reżymów komunistycznych w Europie Wschodniej z międzynarodowym terroryzmem; uwagi o wydarzeniach w ZSRR po konferencji komunistycznej partii w Federacyjnej Republice Rosyjskiej. Muzyka. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.236, data emisji: 27-09-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: opinie telefoniczne dr. Andrzeja Malanowskiego - prawnika, działacza Polskiej Partii... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: opinie telefoniczne dr. Andrzeja Malanowskiego - prawnika, działacza Polskiej Partii Socjalistycznej i Piotra Andrzejewskiego - mecenasa, obrońcy w procesach politycznych, członka komitetu helsińskiego - na temat nominacji Mieczysława Rakowskiego na stanowisko premiera PRL; muzyka; korespondencja Krzysztofa Rutkowskiego z Paryża - o reakcjach prasy francuskiej na nominację M. Rakowskiego; korespondencja Floriana Lubickiego - o reakcjach prasy brytyjskiej na nominację M. Rakowskiego; relacja Wojciecha Maziarskiego z Serwisu Informacyjnego Solidarności w Warszawie. zwiń
 • RWERozmowy telefoniczne, data emisji: 01-10-1988 Relacje telefoniczne: dr Andrzeja Malanowskiego - działacza PPS, prof Bronisława Geremka, Andrzeja Krzysztofa Wróblewskiego -... więcejRelacje telefoniczne: dr Andrzeja Malanowskiego - działacza PPS, prof Bronisława Geremka, Andrzeja Krzysztofa Wróblewskiego - publicysty, Piotra Andrzejewskiego - mecenasa, Piotra Konopki - ekonomisty i Jacka Maziarskiego - publicysty - na temat ogłoszenia Mieczysława Rakowskiego kandydatem na premiera rządu PRL oraz zatwierdzenia jego kandydatury przez Sejm. zwiń
 • RWEUstawy policyjne, data emisji: 07-05-1990 Wypowiedź senatora Piotra Andrzejewskiego na temat kompleksu ustaw policyjnych zatwierdzonych przez Senat i kontrowersjach wokół... więcejWypowiedź senatora Piotra Andrzejewskiego na temat kompleksu ustaw policyjnych zatwierdzonych przez Senat i kontrowersjach wokół niektórych rozwiązań. Rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z mecenasem Markiem Nowickim - rzecznikiem Komitetu Helsińskiego - na temat ustaw policyjnych. zwiń
 • RWEWidziane z Kraju (cz.13), data emisji: 09-10-1989 Rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z mecenasem Piotrem Andrzejewskim - senatorem z województwa piotrkowskiego - na temat... więcejRozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z mecenasem Piotrem Andrzejewskim - senatorem z województwa piotrkowskiego - na temat kampanii wyborczej (wybory uzupełniające go Senatu w województwie piotrkowskim). Fragment rozmowy Jerzego Chołodeckiego z Leszkiem Budrewiczem - rzecznikiem prasowym "Solidarności" w regionie Dolny Śląsk. zwiń
 • RWEWidziane z Kraju (cz.19), data emisji: 19-03-1990 Rozmowa Henryka Kurty z Andrzejem Krzysztofem Wróblewskim - redaktorem naczelnym Gazety Bankowej - na temat Funduszy Samopomocy... więcejRozmowa Henryka Kurty z Andrzejem Krzysztofem Wróblewskim - redaktorem naczelnym Gazety Bankowej - na temat Funduszy Samopomocy Dziennikarzy i bezrobociu w tym zawodzie. Tekst listu wystosowanego przez oficerów, podoficerów i żołnierzy z Nowego Miasta nad Pilicą do prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu i Senatu (list czyta: Paweł Hahulski). Rozmowa Macieja Morawskiego z senatorem Piotrem Andrzejewskim - o zakładaniu związków zawodowych w resortach obrony i spraw wewnętrznych. Przegląd prasowych dyskusji o polityce w opracowaniu Tadeusza Fredry-Bonieckiego. zwiń
 • RWEWidziane z Kraju (cz.29), data emisji: 13-06-1990 Rozmowa Jerzego Bekkera z Grzegorzem Hajdarowiczem - nowowybranym radnym Rady Miejskiej w Krakowie z ramienia Konferderacji Polski... więcejRozmowa Jerzego Bekkera z Grzegorzem Hajdarowiczem - nowowybranym radnym Rady Miejskiej w Krakowie z ramienia Konferderacji Polski Niepodległej". Rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z senatorem Piotrem Andrzejewskim - o roli terenowych komitetów obywatelskich po wyborach samorządowych. Wypowiedź prof. Andrzeja Stelmachowskiego - marszałka Senatu - na temat genezy i roli Senatu (wypowiedź udzielona Henrykowi Kurcie w Brukseli). zwiń