Widziane z Kraju (cz.19)

19.03.1990 00:00
  • Rozmowa Henryka Kurty z Andrzejem Krzysztofem Wróblewskim - redaktorem naczelnym Gazety Bankowej - na temat Funduszy Samopomocy Dziennikarzy i bezrobociu w tym zawodzie. Tekst listu wystosowanego przez oficerów, podoficerów i żołnierzy z Nowego Miasta nad Pilicą do prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu i Senatu (list czyta: Paweł Hahulski). Rozmowa Ma Dodaj do playlisty
Rozmowa Henryka Kurty z Andrzejem Krzysztofem Wróblewskim - redaktorem naczelnym Gazety Bankowej - na temat Funduszy Samopomocy Dziennikarzy i bezrobociu w tym zawodzie. Tekst listu wystosowanego przez oficerów, podoficerów i żołnierzy z Nowego Miasta nad Pilicą do prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu i Senatu (list czyta: Paweł Hahulski). Rozmowa Macieja Morawskiego z senatorem Piotrem Andrzejewskim - o zakładaniu związków zawodowych w resortach obrony i spraw wewnętrznych. Przegląd prasowych dyskusji o polityce w opracowaniu Tadeusza Fredry-Bonieckiego.