Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0812)

13.10.1989 00:00
  • Audycja pod redakcją Sławomira Susa: refleksje Lechosława Gawlikowskiego na marginesie opublikowanego rządowego programu zmiany systemu gospodarczego; komentarze Włodzimierza Odojewskiego, mecenasa Piotra Andrzejewskiego (rozmowa Macieja Morawskiego) i Tadeusza Żenczykowskiego - na temat wniosku Prokuratora Generalnego PRL do Prokuratora Generalneg Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Sławomira Susa: refleksje Lechosława Gawlikowskiego na marginesie opublikowanego rządowego programu zmiany systemu gospodarczego; komentarze Włodzimierza Odojewskiego, mecenasa Piotra Andrzejewskiego (rozmowa Macieja Morawskiego) i Tadeusza Żenczykowskiego (Tadeusza Zawadzkiego) na temat wniosku Prokuratora Generalnego PRL do Prokuratora Generalnego ZSRR o wszczęcie śledztwa w sprawie mordu w Katyniu i innych nie ustalonych miejscach, polskich oficerów internowanych jesienią 1939 r. i osadzonych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie; relacja Aleksandra Wieczorkowskiego z Warszawy z debaty sejmowej poświęconej indeksacji; uwagi Danuty Drzewińskiej na temat sytuacji polskiego szkolnictwa.