31 grudnia 2016 - wystąpienie prezes Polskiego Radia Barbary Stanisławczyk

Ostatnia aktualizacja: 31.12.2016 07:00
Audio
  • Prezes Barbara Stanisławczyk o współpracy z mediami publicznymi innych europejskich krajów (Sygnały dnia/Jedynka)
  • Prezes Barbara Stanisławczyk o ważnych wydarzeniach relacjonowanych przez Polskie Radio w 2016 r., ofercie programowej, wspieraniu młodych artystów i sytuacji finansowej na koniec roku (Sygnały dnia/Jedynka)

To był rok pełen wydarzeń ważnych. To była 1050 rocznica Chrztu Polski, –wydarzenie, które legło u podstaw naszej kultury i istnienia państwa. Obchodziliśmy uroczyście to święto, i to przez wiele tygodni. To były również Światowe Dni Młodzieży – wydarzenie i święto, które się zdarza raz na długi czas. Produkowaliśmy dźwięk dla świata i dla wielu rozgłośni. I nie tylko udało nam się pokazać w bardzo piękny sposób to święto, te uroczystości, obchody, a pokazać też wspólnotę, jaka się przy okazji zrodziła, ale też przeżyć ją ze społecznością i radiową tutaj wewnętrzną. Ja miałam przyjemność obserwować i uczestniczyć w tych przeżyciach. Kiedy widziałam, jak tworzymy właśnie w tych dniach wspólnotę radiową, to było piękne, i widziałam, jak tworzy się wspólnota również większa, pozaradiowa, taka nawet ponadnarodowa. Bardzo dobre, piękne doświadczenie.

Też to był rok pełen wydarzeń historycznych, ważnych wydarzeń historycznych, w których uczestniczyliśmy, i wydarzeń państwowych takiej rangi, jak szczyt NATO, ćwiczenia Anakondy i wiele innych. We wszystkim, co się działo ważnego w kraju, braliśmy udział, obserwowaliśmy i nagłaśnialiśmy. I również braliśmy udział jako radiowcy i też obywatele naszego kraju.

Udało nam się zrobić również dużo dla radia na antenach. W dużym stopniu udało się zrealizować to, co jest moją idée fixe, czyli zbudować miejsce debaty publicznej, spokojnej debaty, w której będzie rozmowa na argumenty, które będzie miejscem właśnie jednoczenia ludzi, budowania wspólnoty, miejscem, gdzie dziennikarstwo będzie reprezentowało tę jakość, o jaką chodzi właśnie w dziennikarstwie, czyli wysokiej jakości misyjności dziennikarstwa.

I udało się też stworzyć nową antenę – Polskie Radio 24, pierwszą antenę publicznego radia, antenę informacyjną, która od początku września już nadaje, informuje o ważnych rzeczach w kraju i za granicą, gdzie słychać ważne debaty na istotne tematy krajowe i zagraniczne.

I intensywna praca się odbywa nadal na naszym polu muzycznym i fonograficznym. Dyrektor Iwicki z całym swoim zespołem bardzo intensywnie działali w tym kierunku, żeby zagospodarować pracę naszego Studia im. Lutosławskiego, ale nie tylko, wszystkie nasze studia pracują bardzo intensywnie. I odbywają się tam ciekawe koncerty i spotkania. Uruchomiliśmy na przykład Scenę Młodych, zarówno w studiu, jak i na antenie Czwórki, młodzi artyści, którzy nie mieli szans zadebiutować albo pokazać czy zapropomować swojej twórczości artystycznej, właśnie w Polskim Radiu znaleźli taką możliwość. Uważam, że my powinniśmy działać jako taki patron młodych ludzi, młodych artystów, którzy startują i na starcie ta pomoc im jest niezbędnie potrzebna, zarówno jeśli chodzi o właśnie scenę, którą my im dajemy, czy studia, jak też o taką pomoc finansową. Jest projekt uruchomienia takiego sponsoringu kompozytorów polskich młodych. Myślimy o tym, żeby pomagać ludziom, którzy nie mają szansy bez tej pomocy zaistnieć, a są utalentowani. Więc nasze studia są zajęte, młodych ludzi doceniamy, gromadzimy, ale też nastąpiła reorganizacja w obszarze muzyki i chcemy, żeby również nasza orkiestra miała więcej koncertów i żeby była taką orkiestrą, która się liczy nie tylko na rynku krajowym, ale i międzynarodowym. I w tym kierunku również bardzo intensywnie działamy

Nastąpiła również taka reorganizacja w kierunku unormowania projektów wydawniczych, czyli płyt, czyli wydajemy je z myślą o tym, żeby pokazywać dobrą muzykę polską, ale też żeby na tym zarabiać. Te takie niedobre, bym powiedziała, praktyki, które tutaj się zdarzały, zostały zamknięte i w tej chwili wydajemy tylko te płyty, które są ważne dla naszych słuchaczy, ciekawe dla naszych słuchaczy i które przynoszą korzyść Polskiemu Radiu.

Również w obszarze finansów zrobiliśmy dużo, przychodząc do radia i zastając taki, bym powiedziała, smutny budżet. W tej chwili możemy się uśmiechać, bo zejdziemy na koniec roku z bilansem in plus. Mimo tych inwestycji poczynionych, mimo tego, że nie chcieliśmy i nie obcięliśmy pensji i honorariów, to udało się jakoś tę gospodarkę finansową na tyle wypracować i zdobywać, na zewnątrz również, pieniądze w postaci sponsoringów, że mamy dobrą sytuację finansową na koniec roku.

W obszarze międzynarodowym bardzo intensywnie działaliśmy. Udało się nawiązać bardzo szybko dobre kontakty zarówno z krajami Grupy Wyszehradzkiej i Europy Centralnej i Wschodniej, ale również bardzo dobre i intensywne kontakty z krajami Europy Zachodniej, przede wszystkim z BBC, z panią Helen Boaden i Grahamem Ellisem, w szczególności z nimi, ale oczywiście poprzez nich z całym radiem BBC. Gościli u nas, rozmawialiśmy o współpracy, o wspólnym programie, o takich wstępnych projektach koncertu Polskiego Radia dla Polaków i nie tylko dla Polaków, również dla Brytyjczyków właśnie w Wielkiej Brytanii. Oczywiście, to są pierwsze rozmowy i one muszą być dopiero skonkretyzowane, natomiast jest po obu stronach chęć bliskiej współpracy. Te kontakty przerodziły się nie tylko w takie rozmowy radiowców, rozmowy zawodowe, ale to są bardzo bliskie kontakty osobiste, po prostu się lubimy, rozmawiamy o ważnych sprawach i dla radia, dla każdego z naszych państw, ale też dla świata, dla Europy. Więc rozmawiamy roboczo, rozmawiamy tak jak dobrzy znajomi.

W tym roku na początku października zainicjowaliśmy takie przedsięwzięcie, które będzie rodzajem instytucji radiowej, mianowicie Europejskie Forum Radiowe, i zgromadziliśmy na tym forum przedstawicieli szefów mediów z całej Europy, właśnie między innymi Helen Boaden i Grahama Ellisa z BBC, ale również Williego Steula z Deutschlandradio, ze Szwajcarii, przedstawicieli szefów mediów z Grupy Wyszehradzkiej, tak że to było około 60 osób z całej Europy. To było bardzo interesujące spotkanie i w przyszłym roku już mamy plany na kolejny temat bardzo ważny, właśnie rozmawialiśmy o tym z szefami BBC, bardzo im się temat podobał i uznali, że jest ważne, że właśnie powinniśmy dyskutować. Jeszcze nie powiem, jaki to temat, bo jeszcze troszkę za daleko do spotkania, ale myślę, że będą państwo zainteresowani.

Startujemy w przyszłym roku na początku już z programem V4, czyli programem wspólnym dla Grupy Wyszehradzkiej, wspólnie produkowanym. I mamy bogate plany w obszarze międzynarodowym.

Może to państwa zaskoczy – również podjęliśmy współpracę bardzo bliską z Chinami, z prowincją Syczuan i oni już startują z dwoma takimi programami muzycznymi, z polską muzyką, którą będą promować. To jest ogromny rynek, więc myślę, że to jest inicjatywa nie tylko ciekawa, ale bardzo pożyteczna dla naszego rynku muzycznego. My również będziemy promować muzykę chińską. Na początku muzyka, ponieważ bariera językowa jest dosyć duża, więc zanim te wstępne bariery językowe pokonany i tę organizację stworzymy tej współpracy wzajemnej, no to na początek muzyka. Tak że ta nasza praca na polu międzynarodowym była i jest bardzo intensywna i owocna.

 JM