Sygnały Dnia 28 marca 2017 roku, rozmowa z dr. Maciejem Kaweckim

Ostatnia aktualizacja: 28.03.2017 08:40
Audio
  • Maciej Kawecki o zmianie prawa dotyczącego ochrony danych osobowych (Jedynka/Sygnały dnia)

Piotr Gociek: Dr Maciej Kawecki, doradca minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej. Dzień dobry, witam serdecznie.

Dr Maciej Kawecki: Dzień dobry, witam panów, witam państwa.

Pani minister słynie z tego, że jest bardzo surowym pracodawcą, surowym szefem, więc na pewno zobowiązała pana, żeby pan wszystko nam tutaj wyjaśnił...

Dokładnie tak, jestem do państwa dyspozycji.

...jakieś nawet najdrobniejsze wątpliwości, jakie mamy. Nie będzie konferencji prasowej, ale po co konferencje prasowe, skoro mają państwo radiową Jedynkę i Sygnały Dnia. I teraz mówić będziemy o nowej ustawie przygotowywanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Właśnie już można z projektem tej ustawy zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa. To jest nowa ustawa o ochronie danych osobowych. No to skoro jest projekt nowej ustawy, to znaczy, że z poprzednią coś było nie w porządku. Co trzeba w tej poprzedniej ustawie naprawić? A może to jest tak, że ktoś nas zmusza na przykład, regulacje unijne,  do tego, żebyśmy nowe przepisy uchwalili.

Obowiązująca dzisiaj ustawa będzie uchylona stworzoną przez nas i udostępnioną dzisiaj państwu ustawą i rzeczywiście jest tak, że do działań legislacyjnych znaczy zmusił nas ustawodawca unijny, znaczy wdrażamy rozporządzenie unijne, więc ustawa jest wdrożeniem prawa Unii Europejskiej.

Rozporządzenie unijne domagało się od nas uregulowania czego?

Rozporządzenie unijne wymaga od nas uczynienia systemu ochrony danych osobowych bardziej sprawnym, przyspieszenia postępowań, ustawodawca unijny dla polskiego porządku po raz pierwszy wprowadził możliwość nakładania przez nowy organ ochrony danych osobowych bardzo wysokich kar finansowych za naruszenie zasad ochrony danych osobowych w wysokości do 20 milionów euro. Dzisiaj ochrona danych osobowych w ogóle w polskim porządku prawnym nie jest karana. Więc to są te... to jest ta istota reformy unijnej.

A to ja powiem od drugiej strony – jako dziennikarz to uważam, że mamy zupełnie inny kłopot z ustawą o ochronie danych osobowych, nie taki, że się za słabo kara za jej naruszenie, tylko taki, że co dziennikarze jakiegoś urzędu pytają o pewne szczegóły, o pewne umowy, o to, który urzędnik ile zarabia albo kiedy został przyjęty do pracy, to nie raz słyszy w odpowiedzi: niestety, nie możemy panu tego ujawnić, bo to naruszałoby ustawę o ochronie danych osobowych.

Tak, to jest tak naprawdę problem nie tyle ustawy o ochronie danych osobowych, co ustawy o dostępie do informacji publicznej i w ogóle zasad dostępu do informacji publicznej. I ta kwestia, czyli kwestia dostępu do informacji publicznej w chwili obecnej przez resort cyfryzacji nie jest nowelizowana, ponieważ nie jest ona związana z prawem Unii Europejskiej, z prawem, które wdrażamy.

To kamyczek do innego ogródka...

Ale bardzo często odmowy takie są nadużyciem prawa, oczywiście.

A kto najczęściej w takim razie narusza w Polsce ustawę o ochronie danych osobowych?

Przedsiębiorcy, im więcej danych osobowych przetwarzamy, tym większe jest ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych...

Ale narusza w jaki sposób? Że sprzedaje komuś nasze dane?

Sprzedaje, udostępnia, oczywiście. Sprzedaje, udostępnia publicznie – to są najcięższe naruszenia, transferuje do państw poza Unię Europejską, gdzie poziom zabezpieczeń jest znacznie niższy niż w polskim porządku prawnym.

Ale z drugiej strony właściwie chyba z każdym miesiącem rośnie liczba tych podmiotów, które tak naprawdę... zapisy takiej ustawy mogą obejmować, bo jak mówimy o przetwarzaniu danych osobowych, no to wszyscy przetwarzają – zakładamy konto internetowe, nasze dane są przetwarzane, zakładamy konto w sklepie internetowym, podpisujemy umowę z operatorem telefonii komórkowej, cokolwiek, czegokolwiek byśmy nie zrobili, to nagle okazuje się, że ktoś zaczyna obracać naszymi danymi.

Dane osobowe są wszędzie, dlatego też bardzo istotna dla państwa informacja, że obok tej udostępnionej dzisiaj ustawy o ochronie danych osobowych, która wprowadza daleko idące zmiany w tym systemie, pewnie o tym za chwilkę porozmawiamy, mamy jeszcze pakiet zmian sektorowych, czyli zmiany ustaw sektorowych, takich jak na przykład kodeks pracy, gdzie aktualnie prowadzimy konsultacje z ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej. I to są daleko idące zmiany, takie wertykalne, bym powiedział, czyli ogarniające cały system, polski system prawa, aby uczynić to prawo ochrony danych osobowych bardziej proobywatelskim.

No to z taką precyzją, która przystoi Ministerstwu Cyfryzacji, w krótkich żołnierskich słowach – co się zmieni?

Mamy nowy organ ochrony danych osobowych – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, znosimy dwuinstancyjność postępowania, przyznajemy jedną instancyjność, a więc jeżeli każdy z państwa będzie chciał wystąpić ze skargą na naruszenie swojej prywatności...

To dokąd maszeruje?

Do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i decyzja wydana przez prezesa już uprawnia do powędrowania do sądu, a nie tak jak dzisiaj, trzeba czekać na kolejną decyzję, bardzo często czekając dwa lata na tego typu rozstrzygnięcie.

A to znaczy, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, takie stanowisko znika nam zupełnie?

Taki organ państwowy zniknie rzeczywiście z ustroju polskiego, zastąpi go prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wynika to z prawa Unii Europejskiej. Przyznajemy obywatelom możliwość wystąpienia ze skargą na naruszenie ochrony danych osobowych nie tylko do prezesa urzędu. Obywatel będzie mógł wybrać w przypadku naruszenia ochrony jego prywatności albo decydować się na złożenie skargi do prezesa Urzędu, może również z pominięciem tej drogi administracyjnej wystąpić od razu do sądu powszechnego, składając skargę. To jest ten taki dualizm, który jest zupełną nowością w polskim porządku prawnym.

Czy zmieni się coś, jeśli idzie o nasze prawo do prywatności? To znaczy czy będziemy mogli się skutecznie albo szerzej domagać, żeby naszymi danymi nie obracano po prostu?

Oczywiście, te uprawnienia, które dzisiaj przysługują obywatelom, wzmocnione o rozporządzenie zakładające możliwość wystąpienia ze skargą o naruszenie naszej prywatności, one wszystkie są utrzymywane. Tylko obywatele dostają nowy instrument, którego dzisiaj nie mają, o czym już dzisiaj powiedziałem, tą właśnie karę. Organ będzie mógł niezależnie od nakazania usunięcia danych osobowych nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości do 4% obrotów bądź do tych 20 milionów euro. I to jest daleko idąca zmiana.

A zaciekawił mnie też taki punkt: „Możliwość nakładania kar pieniężnych na administrację rządową i samorządową”. To w jakich to przypadkach administracja rządowa albo samorządowa narusza ustawę o ochronie danych osobowych?

Ustawodawca unijny... Może ja tak jeszcze krótko jedno zdanie wprowadzenia żołnierskiego. Ustawodawca unijny dał nam swobodę w podjęciu decyzji, czy karać administrację publiczną. I rzeczywiście pewna taka rozwaga nad tym, czy kara nie wpłynęłaby często na realizację zadań publicznych przez dany podmiot, uwzględniając gigantyczne wymiary kary, minister cyfryzacji zdecydował się na zawężenie kręgu podmiotów publicznych, wobec których kary będą mogły być nakładane.

To powiedzmy wprost, kogo i za co można ukarać. Bo tak zastanawiam się, jaki to urząd publiczny, jaka...

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia to będą te podmioty, które przetwarzają dzisiaj dane osobowe w ogromnym zakresie. W przypadku Narodowego Funduszu Zdrowia dane osobowe wrażliwe, czyli te podlegające szczególnej ochronie, i na te podmioty wedle dzisiejszego projektu będzie możliwe nałożenie kary administracyjnej, pieniężnej w wysokości do 100 tysięcy złotych. W związku z tym znacznie obniżyliśmy ten poziom 20 milionów euro, właśnie bojąc się o realizację interesów publicznych przez taki podmiot. Nie może być tak, że kara ograniczy realizację innych zadań wynikających z przepisów prawnych.

Projekt tej ustawy o ochronie danych osobowych już mogą państwo przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji, dzisiaj tam się znalazł. Rozumiem, że to jest projekt roboczy, jeszcze będą jakieś doprecyzowania przed nami, dalsze idące prace.

Oczywiście, jesteśmy też otwarci na dyskusję, stąd dlatego został... na taką konsultację szeroko rozumianą społeczną, więc to dlatego został udostępniony. Natomiast w czerwcu... mówił pan redaktor o konferencji prasowej, w czerwcu udostępniamy projekt już po tych takich roboczych konsultacjach wraz z przepisami sektorowymi i wtedy rzeczywiście uruchomimy oficjalne konsultacje społeczne i wtedy na pewno z prasą spotkamy się również w Ministerstwie Cyfryzacji.

Z prasą, radiem i telewizją. Mówił dr Maciej Kawecki, doradca minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej, gość radiowej Jedynki i Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo.

Dziękuję bardzo państwu.

JM