Dolina Rospudy - który wariant?

Ostatnia aktualizacja: 12.02.2007 07:39
Gościem jedynki jest Jan Szyszko, minister środowiska.
Audio

Kacper Kaliszewski: - W naszym studiu kolejny gość, minister, który zajmuje się środowiskiem, ale waży też argumenty ekonomiczne zwłaszcza w tym przypadku, a chodzi o obwodnicę Augustowa i Dolinę Rospudy. Jan Szyszko, minister Środowiska, dzień dobry.

fot. W.KusińskiJan Szyszko: - Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.

K. K.: - Do 15 lutego, czyli do czwartku polski rząd ma dać Komisji Europejskiej odpowiedź na jej zastrzeżenia odnośnie budowy obwodnicy Augustowa właśnie przez Dolinę Rospudy, objętą ochronnym obszarem europejskim Natura 2000. Jaka to będzie odpowiedź panie ministrze?

J. Sz.: - Taka, jaka musi być, a mianowicie do 15 lutego na pewno udzielimy odpowiedzi na pismo Komisji Europejskiej, gdzie zostaną przedstawione wszelkie sprawy, związane z konieczną inwestycją, inwestycją związaną z obwodnicą Augustowa.

K. K.: - To, że w piątek wojewoda podlaski podpisał pozwolenie na budowę przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad trasy, w tym wariancie właśnie, któremu sprzeciwia się Komisja Europejska, to oznacza, że nasz rząd pójdzie w stronę jakiegoś sporu z Komisją?

J. Sz.: - Chciałem powiedzieć, na jakiej podstawie pan twierdzi, że komisja się sprzeciwia?

K. K.: - Na podstawie wypowiedzi.

J. Sz.: - Komisja poprosiła o wyjaśnienia i te wyjaśnienia dotrą do komisji, tak to wygląda.

K. K.: - Ale komisja także wszczęła już procedurę karną nawet w stosunku do Polski, w związku z tą obwodnicą Doliny Rospudy.

J. Sz.: - Przepraszam bardzo, panie redaktorze, skąd pan wie, że wszczęła procedurę karną? Na razie przyszedł list i na ten list odpowiadamy. Chciałem powiedzieć, że w ten sposób wygląda sprawa. Natomiast naprawdę nie twórzmy pewnych faktów medialnych. Może, o ile można powiedzieć, to jest obszar rzeczywiście Natura 2000, to jest obszar ptasi, również proponowany obszar habitatowy I chciałem się pana redaktora spytać, co to jest Natura 2000, skoro tak mocno protestujemy tutaj, w tej chwili.

Korzystając z okazji chciałem serdecznie podziękować wszystkim organizacjom niezależnym, jak również środkom masowego przekazu, że w końcu ministerstwo zostało dostrzeżone jako ministerstwo, które zajmuje się nie tylko sprawami związanymi, nazwijmy to z ochroną, ale generalnie ze sprawami gospodarczymi. Tak, to są problemy gospodarcze. Ale powróćmy do mojego pytania Natura 2000. Natura 2000 może pozwolę panu odpowiedzieć to nie jest hamulec w rozwoju gospodarczym tylko to jest stymulator rozwoju gospodarczego i tego rozwoju zrównoważonego. Czyli wszystko można robić pod warunkiem, że nie będzie się w sprzeczności z interesami, nazwijmy to środowiska i z interesami społecznymi. Czyli można prowadzić inwestycje, pod jednym względem, aby naprawdę nie zniknął ani jeden z występujących tam gatunków, a wręcz przeciwnie, o ile jest to możliwe, żeby naprawić tą sytuację.

Rospuda, chciałem to powiedzieć jeszcze raz, jest to obszar, który jest obszarem, dziedzictwem kulturowym tamtejszej ludności. To on powstał dzięki temu, że nasi dziadowie, czyli dziadowie tamtych ludzi, pradziadowie użytkowali te tereny i w związku z tym mamy takie przewspaniałe środowisko. I w związku z tym bardzo bym prosił, żeby jednak szanować i prawo międzynarodowe, szanować konwencję, konwencję o ochronie bioróżnorodności i docenić wkład tych ludzi w powstanie tamtego środowiska, żeby ich nie obrażać czasem. To jest ich dziedzictwo, rzeczywiście kulturowe.

K. K.: - Ja nie chcę wchodzić wie pan tak bardzo głęboko w ten spór ekologów. Różni ekologowie mówią różne rzeczy, jeśli chodzi o zagrożenia związane z Doliną Rospudy, ja bardziej przyznam szczerze moje wątpliwości budzi to, że mogą powstać utrudnienia ze strony Komisji Europejskiej nie tylko związane z domaganiem się wyjaśnień, ale faktyczne utrudnienia. I wtedy, ten wariant, popierany obecnie przez pana może napotkać na takie przeszkody, które nie pozwolą go zrealizować, jeżeli ta trasa opiera się o środki unijne, jeżeli Unia Europejska wstrzyma dofinansowanie tego projektu, albo jeżeli dołoży nam jakąś karę finansową, wtedy ta obwodnica w ogóle nie powstanie, tylko o to mi chodzi. Pan się nie boi tego?

J. Sz.: - Panie redaktorze, ja chciałem powiedzieć, że ja jestem rzeczywiście ekologiem, uczestniczę w największych kongresach ekologicznych w SCB (Society for Conservation Biology) mam notowania na liście Filadelfijskiej, to są rzeczywiście ekologowie. Natomiast jestem bardzo mocno związany z ruchami ekologicznymi. Sam jak gdyby wielokrotnie uczestniczyłem w tych spotkaniach. Muszę powiedzieć, że dziękuję tym ruchom ekologicznym bardzo mocno za ich wsparcie. Natomiast chciałem powiedzieć, że również jestem urzędnikiem i naukowcem i staramy się postępować w ten sposób, żeby nie było konfliktu. I tego konfliktu być nie powinno, jeżeli chodzi o budowę obwodnicy wokół Augustowa. Staramy się działać zgodnie z prawem, staramy się działać i dla przyrody, i staramy się działać również dla lokalnej społeczności.

Proszę państwa, każdy z wariantów, ja chciałem powiedzieć, że każdy z wariantów, który tam mógł być przeprowadzony, zresztą były takie warianty prowadzone, wymaga tak zwanej kompensacji ekologicznej. Kompensacji, czyli to co, zostaje zniszczone musi być odtworzone. Każdy tych wariantów taką kompensację przewidywał. Osobiście muszę powiedzieć, że nawet żałuję w pewnym sensie, dlatego że powstała propozycja tunelu pod Rospudą, takie tunele powstały pod Kanałem La Manche, proszę pojechać na zachód Europy, są niezwykle modne w tej chwili w Paryżu, w Bremie, w Alpach, wszędzie powstały.

K. K.: - To była właśnie koncepcja ministerstwa.

J. Sz.:
- Chciałem powiedzieć, że to nie była koncepcja ministerstwa, to był jeden z wariantów przygotowany przez inwestora.

K. K.: - Ale najdroższy.

J. Sz.: - No owszem, ale i kompensacja była mniejsza. Niech pan zauważy, tak jak pan powiedział, że rzeczywiście to jest resort, który zajmuje się również i gospodarką i analizą ekonomiczną. Przy tunelu była mniejsza kompensacja, przy wiadukcie jest, przy estakadzie jest większa kompensacja. Przy przebiegu przez Raczki też musiałaby być kompensacja, gdyż tam też występują bardzo bogate zasoby przyrodnicze. Także proszę mi wierzyć, jestem całym sercem oddany i tamtemu rejonowi i polskiej przyrodzie.

K. K.: - Króciutko, jednym zdaniem, panie ministrze, czy decyzja o budowie obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy może zostać jeszcze zmieniona?

J. Sz.: - Proszę pana, wszystko jest możliwe, Ale wątpię, aby w ciągu dwóch tygodni załatwić nową lokalizację, wyrazić wszystkie zgody, wykupić tereny, dogadać się z – przepraszam za wyrażenie – ale jednak konsultacje przeprowadzić z lokalną społecznością, aby ona również uczestniczyła w tym procesie.

K. K.: - Bardzo dziękuję, minister Środowiska Jan Szyszko.

J. Sz.:
- Dziękuję panu ślicznie, dziękuję państwu.

I.P.