Sygnały Dnia 15 stycznia 2020 roku, rozmowa z Małgorzatą Jarosińską-Jedynak

Ostatnia aktualizacja: 15.01.2020 07:40
Audio
  • Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak o przeniesieniu środków z OFE na IKE (Sygnały dnia/Jedynka)

Grzegorz Jankowski: Rozmowa Dnia w Sygnałach Dnia, jest z nami pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Witam panią serdecznie.

Małgorzata Jedynak-Jarosińska: Witam, dzień dobry.

Pani minister, w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy przekształcającej otwarte fundusze emerytalne w indywidualne konta emerytalne. O co chodzi?

O co chodzi... Przede wszystkim chodzi o to, żeby w ramach przekształcenia OFE w indywidualne konta emerytalne, czyli IKE, przekazać środki na własność, prywatną własność obywateli, którzy posiadają tego typu składki członkowskie w OFE.

Och, tu pani wchodzę w słowo. Kilka lat temu poprzedni rząd już dobrał się do pieniędzy z OFE. Czy obecny też ma podobne zamiary?

Gdyby obecny miał podobne zamiary i chciał dobrać się do pieniędzy, które są w tej chwili w OFE, nie musiałby robić nic, bo poprzez działanie suwaka, który w okresie 10 lat do uzyskania wieku emerytalnego przenosi środki z OFE do ZUS-u, moglibyśmy całość tych środków w niedługim czasie przetransferować właśnie do ZUS, bo coraz więcej Polaków właśnie dochodzi do tego okresu do 10 lat przed wiekiem emerytalnym.

Ale pani minister, rząd z jednej strony mówi: „Oddajemy pieniądze Polakom”, a  z drugiej pobiera opłatę przekształceniową. To jak to jest naprawdę?

Opłata przekształceniowa, czyli te 15%, które będzie pobierane w momencie, kiedy wybierzemy pozostanie w indywidualnym koncie emerytalnym, to tak naprawdę odpowiednik ekwiwalentu podatku PIT, który musielibyśmy zapłacić w momencie pobierania emerytury. Dzisiaj mówimy o 18 i 32% w zależności od wielkości naszego świadczenia, w związku z powyższym żeby traktować wszystkich równo, to ta opłata przekształceniowa w momencie, kiedy wybieramy IKE, jest pobierana na początku dokonania naszego wyboru i później, już kiedy te świadczenia będą wypłacane w momencie...

Nie będą opodatkowane?

Nie będą  w żadnym zakresie opodatkowane i nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty z tytułu pobierania tych świadczeń.

To w takim razie jaki jest cel rządu? Jakie argumenty przemawiają za zakończeniem funkcjonowania OFE i przeniesieniem stamtąd pieniędzy na IKE?

Przede wszystkim chcemy zbudować taki fundament dla Polaków do tego, żeby zaczęli oszczędzać na swoje emerytury. Tych środków w OFE w chwili obecnej jest niewiele, jeżeli odnosimy to do jednostkowych przypadków. Mówi się, że około 50% członków OFE uzbierało składek w granicach 5000. Średnio mówimy, że jest to około 10 tysięcy złotych dla poszczególnej osoby, która posiada konto w OFE. W związku z powyższym chcemy zbudować taki fundament do tego, żeby zacząć oszczędzać. Myślę, że jest to dobry start do tego, żeby zacząć też odkładać swoje dodatkowe pieniądze właśnie na indywidualnych kontach emerytalnych.

Pani minister, słuchają nas w tej chwili miliony Polaków i zastanawiają się: zostać w IKE czy wybrać ZUS? Pani jako fachowiec co radzi?

Oczywiście, są... Każda z opcji... Dajemy ten wybór i każdy może zdecydować, czy chce pozostać w IKE, czy chce przenieść swoje zgromadzone środki do ZUS-u. Więc każdy może sobie zadecydować i każdy może zrobić analizę plusów i minusów tego rozwiązania. Ja osobiście uważam, że IKE jest najlepszym rozwiązaniem do tego, żeby pozostać właśnie w tym miejscu i oszczędzać dalej na emeryturę. Przede wszystkim dlatego, że te środki, które zostaną na indywidualnym koncie emerytalnym, będą dziedziczone, będzie można dopłacać sobie (...)

Czyli jak umrę, to mój syn, moja córka będą mogli z tego skorzystać, tak?

Tak. Jeżeli umrze pan przed osiągnięciem wieku emerytalnego, to tak, czego  oczywiście panu nie życzę, bo dzisiejsza...

Też sobie tego nie życzę.

...średnia wieku w przypadku mężczyzn to 72 lata, więc myślę...

E, to jeszcze sporo przede mną w takim razie. Dobrze, to...

Sporo przed panem. Kobiety 80.

O! To też dużo.

To też dużo.

Dużo, dużo. To kolejne pytanie: czy reforma obejmie wszystkich uczestników OFE? Słowem, czy wszyscy będą mieli wybór między IKE a ZUS?

Wszyscy będą mieli wybór pomiędzy IKE a ZUS z wyjątkiem tych osób, które 2 października 2021 roku osiągną wiek emerytalny. Jest to związane z tym, że tych składek już na OFE w związku z działaniem suwaka jest coraz mniej i pozostawienie ich w IKE byłoby nieefektywne. Dlatego całościową kwotą zostaną oni przeniesieni do ZUS-u.

Jaka to jest data? Proszę przypomnieć.

2 października 2021 roku.

Ile mamy czasu na decyzję?

Ustawa wchodzi w życie 1 czerwca bieżącego roku i od 1 czerwca przez 2 miesiące będziemy mieli czas na podjęcie decyzji do 1 sierpnia 2020 roku, czy pozostajemy w IKE, czy chcemy przenieść swoje środki do ZUS-u. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy pozostać w IKE, nie musimy robić nic, natomiast jeżeli chcemy przenieść swoje środki, musimy złożyć stosowny wniosek o przeniesienie naszych środków do ZUS-u.

1 czerwca do 1 sierpnia to są wakacje. Coś mi tu się wydaje, że to jest celowe. To są wakacje i ludzie nie mają czasu na zajmowanie się takimi sprawami, jak emerytura, wolą myśleć o Bałtyku.

Z tego, co kojarzę jeszcze z czasów szkolnych, a nie było to tak dawno temu, to wakacje zaczynamy końcem czerwca, więc ten okres nie został przesunięty...

Ale już wszyscy myślą o tym, gdzie pojedziemy, pani minister.

Dlatego mówimy o tym głośno dzisiaj, że takie coś będzie miało miejsce właśnie 1 czerwca, w związku z tym wszyscy mogą zaplanować sobie ten czas w taki sposób, żeby w okresie tych 2 miesięcy, nie jest to 2 tygodnie, nie jest to 2 dni, tylko jest to 2 miesiące czasu na to, żeby tą decyzję podjąć. Więc myślę, że pomimo okresu wakacyjnego będziemy w stanie to zrobić.

A będzie wcześniej jakaś kampania informacyjna?

Oczywiście, tą kampanię już zaczynamy, dlatego też dzisiejsze spotkanie u państwa. Mówimy o tym głośno, że 1 czerwca trzeba będzie zastanowić się... złożyć już w zasadzie wniosek, gdzie chcę iść, a na zastanowienie mamy czas już od dzisiaj.

Kolejny problem. Niektórzy z nas już mają IKE. Co teraz będą mieli? Dwa, jeśli oczywiście wybiorą przeniesienie pieniędzy OFE na IKE?

Tak, na chwilę obecną będą mieli dwa, czyli to IKE, to, które mają w tym momencie swoje własne prywatne, i to IKE, które powstanie z przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych. Ustawa przewiduje możliwość połączenia tych dwóch indywidualnych kont emerytalnych, ale dopiero w okresie 2 lat od wejścia w życie ustawy.

Te konta będzie można jakoś połączyć?

Tak, po 2 latach od wejścia w życie ustawy będzie możliwość połączenia tych dwóch kont.

Pierwotnie termin wejścia w życie tej ustawy planowany był na 1 listopada 19 roku, potem 1 stycznia 20, stanęło w końcu na 1 czerwca 20. Czy rząd celowo opóźniał ten termin? Bo wiemy, że tak zwany suwak systematycznie pomniejsza kwotę pieniędzy zgromadzonych przez ludzi na OFE i zasila nimi ZUS.

Nie, nie było to celowe opóźnienie wejścia w życie ustawy. Ustawa była konsultowana, w wyniku szerokich konsultacji ten termin został przedłużony nawet dlatego, żeby też osoby, które są dzisiaj członkami OFE, miały czas na zastanowienie, na zrobienie tej całej analizy, gdzie chcę w końcu przenieść swoje oszczędności z OFE.

Co z emeryturą minimalną? Czy te zmiany nie wpłyną negatywnie na renty rodzinne?

Absolutnie nie, zmiany nie wpłyną na wysokość renty rodzinnej, nie wpłyną na emeryturę minimalną. Emerytura minimalna gwarantowana jest przez państwo, więc niezależnie od tego, ile środków ubieramy, będzie ona gwarantowana i to, co zgromadzimy na indywidualnym koncie emerytalnym, też nie będzie miało wpływu na tą minimalną emeryturę. Będzie to nasz dodatkowy kapitał zgromadzony na emeryturze, który, przypomnę też, możemy wybrać jednorazowo bądź możemy wybrać w częściach w zależności od tego, jaką decyzję podejmiemy po osiągnięciu wieku emerytalnego.

A czy przekazanie pieniędzy na IKE nie obniży tych świadczeń wypłacanych przez ZUS osobom i tak dość nisko uposażonym?

Nie, absolutnie nie. Z tego względu, jak wspomniałam, minimalna emerytura gwarantowana jest przez państwo, więc to, co zgromadzimy na indywidualnym koncie emerytalnym, nie będzie miało wpływu na wysokość naszego świadczenia, jakby nie będzie stanowiło podstawy do tego, żeby dokładać do tej minimalnej wielkości emerytury.

Muszę teraz zapytać w imieniu rynku kapitałowego i tych, którzy grają na giełdzie papierów wartościowych – a to nie zaburzy ich działania w takim razie?

Myślę, że nie. Większą niepewność powoduje suwak, który dzisiaj działa i zabiera te środki w coraz większej wartości i przenosi je do ZUS-u, niż to, co chcemy wprowadzić, czyli tą reformę, która tak naprawdę będzie sukcesywnie przeprowadzana i ona cały czas będzie w tym rynku kapitałowym i na giełdzie pracować.

Zostało nam 15 sekund. Jaki będzie pani wybór? Z ręką na sercu, szczerze.

Z ręką na sercu IKE i będzie to stanowiło dla mnie podstawę do tego, żeby rozpocząć oszczędności na swoją przyszłą emeryturę.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, była naszym gościem. Dziękuję pani serdecznie.

Dziękuję bardzo.

JM