Jedność centroprawicy jest najważniejsza

Ostatnia aktualizacja: 27.09.2010 18:56
Nasza decyzja o powrocie na łono Prawa i Sprawiedliwości podyktowana była przede wszystkim katastrofą pod Smoleńskiem.
Audio

- Platforma Obywatelska posiada dzisiaj monopol władzy w kraju, co spowodowane zostało zarówno decyzją wyborców, jak i tragedią z 10 kwietnia – powiedział Jerzy Polaczek z PiS, do niedawna jeden z członków Polski Plus. Obecna sytuacja, w jego mniemaniu, zagraża systemowi demokratycznemu w kraju.

Gość Jedynki przekonywał, że dla ludzi związanych do tej pory z Polską Plus, jedność centroprawicy jest ważniejsza niż różnice w ocenie bieżących wydarzeń.

Bardzo krytycznie odniósł się też do zaniechań rządu po tragedii prezydenckiego tupolewa. Stwierdził, że najprawdopodobniej by do niej nie doszło, gdyby przygotowania do uroczystości katyńskich zostały odpowiednio zrealizowane i zabezpieczone.

Przygotował Paweł Wojewódka

(pp)

*

Paweł Wojewódka: Nasz gość jest już w studiu w Katowicach, a naszym gościem jest pan poseł Jerzy Polaczek, do niedawna klub Polska Plus, a teraz już klub Prawa i Sprawiedliwości. Witam, panie pośle.

Jerzy Polaczek: Witam serdecznie, panie redaktorze, i witam przede wszystkim naszych słuchaczy.

P.W.: Panie pośle, trudno było wrócić? Podobno powroty bywają trudne, bo to tak ambicjonalnie politycy nie zawsze się przyznają na przykład do popełnionych błędów.

J.P.: Raczej nadzwyczajne okoliczności, które nie mają precedensu, były tym jednym z podstawowych powodów, dla których nasze ugrupowanie podjęło.  Myślę, że tak jak w przypadku każdego projektu politycznego, jak powiedziałem, jednym z najważniejszych tutaj elementów jest powołanie drugą decyzją ewentualnie rozwiązanie ugrupowania politycznego. I taką decyzję żeśmy podjęli w piątek.

P.W.: Panie pośle, Jarosław Kaczyński powiedział, że to zbliżenie, właśnie ten powrót wynika z tego, że istnieje zagrożenie dla demokracji w Polsce. Czy pan widzi zagrożenie dla demokracji? Czy pana ugrupowanie widzi takie zagrożenie dla demokracji? Ja nie mówię tutaj o PiS-ie, a o środowisku Polski Plus.

J.P.: Myśmy to formułowali już publicznie, przede wszystkim praktyka rozstrzyga o tym, iż system sprawowania funkcji kontrolnych czy poprzez funkcjonowanie parlamentu, czy poprzez ocenę prezentowaną przez środki masowego przekazu, w szczególności w Polsce niektóre projekty prywatne czy instytucje, które komentują życie publiczne, w sferze faktów prowadzą do wniosku, iż mamy do czynienia od jakiegoś czasu już z pełnym monopolem funkcji państwowych przez Platformę Obywatelską, w szczególności po tej dramatycznej tragedii z 10 kwietnia. I każdy, kto obserwuje życie publiczne, widzi te zagrożenia. A ten głos, który Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości podjęła w formie odrębnego dokumentu, jest tym głosem tożsamym z naszymi wnioskami, które płynęły również nieco wcześniej w tym roku, zwłaszcza po 10 kwietnia.

P.W.: Kiedy odchodził pan z PiS-u w dość dramatycznych okolicznościach, bo jednak powiedział pan prezesowi: nie, to jak na Prawo i Sprawiedliwość bardzo było twarde wtedy również stanowisko. Stworzyliście panowie w kilku posłów, którzy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości, partię polityczną, która miała być takim antidotum na Platformę Obywatelską, ale też w pewien sposób antidotum na PiS. Ten projekt chyba nie za bardzo się udał, dlatego że wróciliście, wróciliście na łono partii-matki.

J.P.: Panie redaktorze, po pierwsze wielu spośród polityków Polski Plus było w Prawie i Sprawiedliwości nie tyle od początku, tylko współkształtowało ten pomysł. Przede wszystkim tutaj gdyby odwołać się tutaj do pana ministra posła Michała Kazimierza Ujazdowskiego jako jednego z dwóch, można powiedzieć, kluczowych polityków oprócz...

P.W.: Jeszcze Jarosław Sellin.

J.P.: ...świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, prezydenta, oraz Jarosława Kaczyńskiego w 2001 roku. Ale chcę przede wszystkim odnieść się do tego, iż trzy miesiące po rozpoczęciu naszej działalności publicznej w styczniu 2010 roku mieliśmy do czynienia z tą największą tragedią państwową w historii Polski i wielu ostatnich dziesięcioleci. I z tej perspektywy to, co mówię publicznie od chwili, w której ta decyzja rozwiązująca zapadła, iż dla dużej części opinii publicznej głosującej na centroprawicę wartością nadrzędną jest jedność polityczna tej centroprawicy w zderzeniu z monopolem Platformy, która tutaj zdominowała poprzez czy procedury demokratyczne, czy te sytuacje nadzwyczajne, które towarzyszyły faktowi śmierci wielu przedstawicieli wielu instytucji państwowych po 10 kwietnia, iż ta jedność centroprawicy jest ważniejsza niż czasami różnice w ocenach politycznych odnoszących się do bieżących wydarzeń. I to również adresujemy, co chcę podkreślić, do wyborców. To nie jest nasz wybór indywidualny, my nie realizujemy przecież w działalności parlamentarnej tylko celów indywidualnych, lecz sprawujemy te funkcje publiczne, dlatego że naszymi pracodawcami są wyborcy, nikt więcej.

P.W.: Panie pośle, czyli reasumując, determinantem powrotu do Prawa i Sprawiedliwości tych pierwszoplanowych postaci Polski Plus jest tragedia z 10 kwietnia, tak?

J.P.: Znaczy odwołujemy się, bo tutaj trzeba oczywiście ten nasz projekt niegdyś zestawić czasowo z tym, co wydarzyło się dramatycznego właśnie w Polsce w kwietniu bieżącego roku i to jest nie tylko przecież dla nas, ale dla każdego ugrupowania politycznego, dlatego że przedstawiciele każdego z ugrupowań politycznych przecież ponieśli również straty i zginęli politycy wybitni Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale największe straty personalne poniósł ten nurt polityczny, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość. My z tego wyciągamy również wnioski, dlatego że  –  tak jak powiedziałem wcześniej – jest to również oczekiwanie znaczącej części opinii publicznej, wyborców, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość czy, można powiedzieć, podzielają w dużej mierze jej postulaty polityczne, ale szerzej – również dla centroprawicy. I zawsze, kiedy był znaczący podział czy rozdrobnienie w przeszłości, zwłaszcza w latach 90., w tej części sceny politycznej zawsze to negatywnie wpływało po prostu na myślę, że funkcjonowanie demokracji w praktyce w Polsce. A dzisiaj tych partii jest oczywiście mniej, scena jest bardziej...

P.W.: Bardziej poukładana.

J.P.: Poukładana, ale mówię, że to jest ważny punkt odniesienia do również wniosków płynących na przyszłość dla każdego ugrupowania politycznego. Do tego należałoby również przecież dołączyć tutaj, jeśli pan pozwoli jeszcze chwilkę, oczywiście naszą bardzo jednak krytyczną ocenę tych zaniechań rządu po 10 kwietnia w sferze, bym powiedział, tego, czym państwo powinno być, a czym nie jest i czym nie było, bo ja powtarzam tezę, którą formułowałem już kilkanaście dni po tragedii w Smoleńsku, iż w 2010 roku państwo polskie zdało egzamin z jednego – z dobrej organizacji pogrzebów państwowych, ale to tylko tyle.

P.W.: Panie pośle, tu nasuwa się jeden wniosek – że powrót grupy, która zakładała Polskę Plus, to jest uzupełnienie kadr w PiS-ie. To chyba tak należy rozumieć, że zginęły osoby bardzo znaczące, okazało się, że tych osób bardzo znaczących jest niewiele, no to sięgnięto do dawnego zaplecza.

J.P.: Tak, tylko trudno, panie redaktorze i drodzy słuchacze, tak wprost odwoływać się do tego, że to jest jakieś proste rozwiązanie, że to jest uzupełnienie zaplecza politycznego takiej czy innej partii. Po prostu ci politycy polscy i Prawa i Sprawiedliwości, i innych ugrupowań politycznych po prostu zginęli w sytuacji, w której ta katastrofa nie powinna mieć miejsca, dlatego że gdyby cała ta sfera przygotowania tych uroczystości była realizowana zgodnie z żelazną regułą ciągłego zarządzania bezpieczeństwem i analizowania ryzyk, jakie płyną z...

P.W.: Panie pośle, czas nam...

J.P.: ...różnych uwarunkowań, to po prostu to byłoby inaczej.

P.W.: Panie pośle, czas nam upływa. Dziękuję serdecznie, że znalazł pan chwilę dla Popołudniówki Programu 1.

J.P.: Dziękuję i pozdrawiam z deszczowych Katowic wszystkich słuchaczy.

P.W.: Państwa i moim gościem był poseł Jerzy Polaczek, dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości.

(J.M.)

Czytaj także

"Rz": rząd zły, ale nie ma innego

Ostatnia aktualizacja: 29.12.2009 06:56
Zarówno premier jak i rząd tracili w tym roku poparcie. Opozycja jednak nadal nie potrafiła przekonać do siebie wyborców - pisze "Rzeczpospolita".
rozwiń zwiń

Czytaj także

Jerzy Polaczek o śledztwie ws. katastrofy

Ostatnia aktualizacja: 10.05.2010 08:53
Poseł Jerzy Polaczek uważa, że polska komisja wyjaśniająca przyczyny katastrofy pod Smoleńskiem działa bezprawnie. Poseł Polski Plus stwierdził w "Salonie Politycznym Trójki", że nie było podstawy prawnej do powołania na szefa komisji ministra spraw wewnętrznych Jerzego Millera.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Politycy Polski Plus w PiS

Ostatnia aktualizacja: 25.09.2010 09:49
Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości podjęła uchwałę o przyjęciu w poczet członków partii polityków Polski Plus.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Prawica to tylko PiS

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2010 07:15
- Powrót Polski Plus do partii Jarosława Kaczyńskiego jest odpowiedzią na kryzys wywołany katastrofą smoleńską i polityką Platformy Obywatelskiej - mówi w "Sygnałach Dnia" Jarosław Sellin.
rozwiń zwiń