Gdzie szukać wsparcia na rozwój firmy

Ostatnia aktualizacja: 30.04.2012 13:30
Aby móc skutecznie konkurować na rynku, trzeba dbać o rozwój swojej firmy.
Audio
Przepisy wprowadzające ulgę IP box znajdują się w noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Przepisy wprowadzające ulgę IP box znajdują się w noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Foto: Glow Images

Nie jest to jednak proste, dlatego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera wysiłki przedsiębiorców poprzez różnego rodzaju instrumenty finansowe. Skierowane pośrednio do Instytucji Otoczenia Biznesu, ale dedykowane właśnie przedsiębiorcom -podkreśla Michał Bańka po dyr Departamentu Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu.

 -Przykładowo w działaniu 3.1. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, mamy tzw. inkubatory przedsiębiorczości. Są to instytucje, których zadaniem jest pozyskiwanie z rynku innowacyjnych pomysłów. Istnieje możliwość  również niejako zarabiania przez nowoutworzone firmy innowacyjne, przy udziale inkubatora i przedsiębiorcy, na odniesienie komercyjnego sukcesu. To oczywiście wpisuje się również we wsparcie udzielane sieciom Aniołów Biznesu.

Anioły Biznesu mogą bowiem być uzupełnieniem dla działających inkubatorów przedsiębiorczości. Ich pomoc to nie tylko pieniądze na rozwój firmy, ale także wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania -zauważa Michał Bańka.

-Zadaniem sieci Aniołów Biznesu jest prowadzenie różnego rodzaju spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji po jednej stronie z przedsiębiorcami, a z drugiej strony Aniołami Biznesu, którzy mają środki finansowe, bądź grupami Aniołów, którzy są w stanie zainwestować w pomysły przedsiębiorców bądź od nowa utworzyć innowacyjny pomysł.

Wsparciem zostały objęte także instytucje Otoczenia Biznesu, które świadczą usługi proinnowacyjne dla małych i średnich przedsiębiorców. Dzięki temu, mogą oni np. skorzystać z doradczych, bezpłatnych usług , które często są trudno dostępne na rynku komercyjnym.

-To są przykładowo, doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej, audyty technologiczne, analiza opłacalności technologiczno-ekonomicznej, czy też wdrożenie systemu np. zarządzania obiegiem korespondencji w działalności takiej firmy. Warto też wspomnieć, tutaj Instytucje Otoczenia Biznesu w tym działaniu wspierają usługi eksperckie dla inicjatyw klastrowych.

Co ważne, wsparcie takie daje wymierne efekty nie tylko przedsiębiorcom ale i gospodarce. Nie bez znaczenia jest tu również pomoc tych Instytucji Otoczenia Biznesu, których zadaniem jest popularyzacja wiedzy i korzyści, jakie płyną z ochrony własności intelektualnej-zauważa Michał Bańka z PARP-u.

-Udostępniane są niejako do powszechnego stosowania opracowania, które kształtują własność intelektualną. Są różnego rodzaju narzędzia internetowe, dzięki którym przedsiębiorcy mają możliwość samodzielnej oceny zagrożeń i korzyści płynących z braku lub posiadania ochrony przemysłowej.

W tym celu właśnie został uruchomiony portal internetowy IP-HERMES.PL, dzięki któremu przedsiębiorca może zdobyć nie tylko wiedzę, ale też cenne informacje, jak odnieść sukces dzięki ochronie własności przemysłowej -mówi Agnieszka Durlik-Khuri z Krajowej Izby Gospodarczej.

-Oprócz tego można znaleźć narzędzia internetowe, które są dostępne powszechnie i bezpłatnie, które pozwalają ocenić ryzyko wprowadzenia na rynki zagraniczne jakichś produktów albo zbudowania strategii firmy w oparciu o ochronę własności przemysłowej. Można znaleźć tam szereg bardzo ciekawych informacji na temat tego, jak chronić własność przemysłową. Sprawa jest bardzo ważna ponieważ w Polsce ogólnie wiedza na temat ochrony własności przemysłowej, jej znaczenia w rozwoju przedsiębiorczości firm jest niezbyt duża jeszcze nadal.

Tymczasem taka wiedza jest bardzo ważna, szczególnie w relacjach handlowych i współpracy z innymi firmami.