X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem

Regulamin konkursu "GRZYBOBRANIE" w audycji "Cztery Pory Roku"

Ostatnia aktualizacja: 06.09.2017 10:56
Konkurs rozgrywany jest od środy do piątku w dniach od 6 do 8 września 2017r. w audycji "Cztery Pory Roku" w godz. 10.00 – 11.00. Prowadzący audycje każdorazowo poinformuje o rozpoczęciu danej edycji konkursu.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: pixabay.com/domena publiczna

Organizatorem Konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A.  z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem).
Celem Konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej poprzez prezentacje ciekawych miejsc, wydarzeń i imprez.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs rozgrywany jest od środy do piątku w dniach od  6 do 8 września 2017r. w audycji „Cztery Pory Roku” w godz. 10.00 – 11.00. Prowadzący audycje każdorazowo poinformuje o rozpoczęciu danej edycji konkursu.

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy  Organizatora, osoby biorące udział w opracowaniu niniejszego Regulaminu i organizacji Konkursu oraz  członkowie ich najbliższej rodziny tj.  ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzice i rodzeństwo, osoby prowadzące z nimi wspólne gospodarstwo domowe.

4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, o której mowa w ustępie 2, która prześle odpowiedź/rozwiązanie na zadane pytanie konkursowe. Imię oraz miejsce zamieszkania Uczestnika Konkursu zostaną podane na antenie Programu Polskiego Radia S.A.

5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.  Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora  wyłącznie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.).

6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.jedynka.polskieradio.pl

§ 2 ZASADY KONKURSU

1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość tekstową pod numer telefonu 72151 (koszt:2,46 zł brutto za wysłanie wiadomości) wraz z kreatywną odpowiedzią i rozwiązaniem pytania konkursowego zadanego na antenie.

2. Wysłanie wiadomości tekstowej jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia udziału w konkursie oraz akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

3. W Konkursie nie są brane pod uwagę sms-y wysyłane przez Internet.

4. Każdy  Uczestnik może wygrać nagrodę tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu.

5. Jeden sms traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.

6. Jeden sms odpowiada pytaniu tylko z jednej edycji Konkursu.

§ 3 NAGRODY

1.  Organizator przewiduje przyznanie każdemu  Laureatowi edycji nagrodę w postaci zestawu:
•    skrzynka z darami lasu oraz album "Drzewa Polski" wydane przez Lasy Państwowe i PWN o łącznej wartości brutto 125,00 zł

2.  W każdej edycji  Konkursu nagroda do wygrania w danej edycji będzie wymieniona na antenie.

3. Nagroda będzie przesłana  w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu.

4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU

1.  Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość tekstową pod numer telefonu 72151 (koszt:2,46 zł brutto za wysłanie wiadomości) wraz z kreatywną odpowiedzią i rozwiązaniem pytania konkursowego zadanego na antenie.

2. Konkurs składa się z trzech edycji rozgrywanych od środy do piątku w dniach od  6 do 8 września 2017r.

§ 5 ETAPY KONKURSU

Etap I

1. Konkurs rozgrywany w dniach od 6 do 8 września 2017r w  godz. 10.00 do 11.00.

2. Między godziną 10.00 a 10.30 wyemitowana zostanie podpowiedź dźwiękowa naprowadzająca na prawidłową odpowiedź.

3. Zadaniem słuchaczy danej edycji Konkursu jest wysłać wiadomość tekstową zawierającą  kreatywną odpowiedź wraz z rozwiązaniem pytania konkursowego zadanego na antenie.

Etap II

1. W każdej edycji Konkursu przed godziną 10.59 Komisja konkursowa  spośród wszystkich odpowiedzi wybierze Finalistę Konkursu – osobę, która przesłała w danej edycji wiadomość sms z najpełniejszą, najbardziej kreatywną  odpowiedzią/rozwiązaniem na zadane na antenie pytanie konkursowe.

2. Przedstawiciel Organizatora (wydawca albo prowadzący audycję) będzie kontaktować się telefonicznie z wyłonionym Finalistą. Próba uzyskania połączenia z Finalistą podejmowana jest dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Uczestnika połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku nie wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów w ciągu pięciu sekund od chwili, gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest jednokrotnie.

3. W chwili uzyskania połączenia z Finalistą, podaje on wydawcy albo prowadzącemu swoje imię i nazwisko oraz adres. Weryfikacja prawa udziału Finalisty w Konkursie odbywa się poprzez pytanie czy Finalista wysłał sms w Konkursie.

4. Po uzyskaniu połączenia i potwierdzeniu prawa udziału Finalisty w Konkursie prowadzący albo wydawca zadają pytanie konkursowe.

5. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi/rozwiązania, Finalista zdobywa nagrodę.

6. W przypadku nieuzyskania połączenia lub nieudzielenia prawidłowej odpowiedzi/rozwiązania Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z kolejną osobą, której odpowiedź/ rozwiązanie Komisja konkursowa oceniła najwyżej zgodnie z wyżej opisaną procedurą.

7. Procedura wyłonienia Laureatów przeprowadzana jest do pozytywnego skutku, wg zasad jak wyżej.

§ 6 PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.

2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) publiczne wystawianie Utworu,
d) nadawanie i reemitowanie w całości lub dowolnie wybranych fragmentów za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu.

3.Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

§ 7 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres Program Pierwszy Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85 z dopiskiem "Konkurs GRZYBOBRANIE, Cztery Pory Roku".

2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t.).


Zobacz więcej na temat: konkurs grzybobranie
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Regulamin konkursu "Lato z Radiem"

Ostatnia aktualizacja: 22.08.2017 16:04
rozwiń zwiń

Czytaj także

Konkurs "Skojarzenia" w audycji "Lato z Radiem"

Ostatnia aktualizacja: 28.08.2017 20:00
Konkurs rozgrywany jest od 29 sierpnia do 1 września 2017 r. w audycji "Lato z Radiem" w godz. 09.00 – 12.00. 
rozwiń zwiń

Czytaj także

"JEDEN na JEDEN" - konkurs w audycji "Podwójne Espresso"

Ostatnia aktualizacja: 28.08.2017 12:57
Konkurs odbędzie się w dniach 29 – 31 sierpnia 2017 r. (od wtorku do czwartku) na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycji "Podwójne Espresso" w 3 edycjach. Każdego dnia odbywa się jedna edycja.
rozwiń zwiń