Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce

Ostatnia aktualizacja: 09.01.2012 11:32
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych od 1 października 2009 r. realizuje projekt systemowy "Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt został opracowany i jest koordynowany przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Swoim zasięgiem obejmuje obszar całej Polski, realizacja kursów odbywa się na terenie każdego województwa.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego.

Z kształcenia mogą skorzystać osoby zarówno zatrudnione w Systemie Ratownictwa Medycznego, jak i spoza Systemu. W projekcie mogą wziąć udział pielęgniarki i pielęgniarze, którzy spełniają podstawowe wymogi formalne do uczestniczenia w kursie kwalifikacyjnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923). Natomiast w celu przystąpienia do kursu specjalistycznego w zakresie wykonania konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz wykonania dojścia doszpikowego, pielęgniarki i pielęgniarze spełnić muszą ustawowe wymogi określone dla pielęgniarki i pielęgniarza systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W wyniku realizacji projektu przeszkolonych zostanie:

- 3678 pielęgniarek i pielęgniarzy w dziedzinie kursu kwalifikacyjnego pielęgniarstwo ratunkowe w latach 2010-2014 (dotychczas przeszkolono 2032 osoby);

- 2054 pielęgniarek i pielęgniarzy w zakresie kursu specjalistycznego resuscytacja krążeniowo-oddechowa w latach 2011-2014 (dotychczas przeszkolono 549 osób);

- 620 pielęgniarek i pielęgniarzy systemu w zakresie kursu specjalistycznego wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego w 2012 roku.

Szkolenia prowadzone są przez podmioty (Organizatorzy kształcenia) posiadające uprawnienia do realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach w/w kursów, wyłonione w drodze procedury zamówień publicznych. Lista Organizatorów kształcenia znajduje się na stronie internetowej www.ckppip.edu.pl/projekt_ue/

Kliknij, by usłyszeć spot reklamowy emitowany w Polskim Radio 1 

 


 

Terminy emisji reklam projektu w Polskim Radio Program 1:

  Styczeń 2012

Dni miesiąca

Godzina: 06:00 – 06:30

17.01, 19.01

Godzina: 06:30 – 07:00

16.01, 18.01, 20.01

Godzina: 20:00 – 20:30

16.01, 18.01, 20.01

Godzina: 20:30 – 21:00

17.01, 19.01

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej www.ckppip.edu.pl.

 

/ / /

ARTYKUŁ SPONSOROWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO