"Choinki Jedynki 2021". Trwa jubileuszowa 20. Akcja Charytatywna Programu 1

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2021 06:26
Zgromadzone podczas Akcji środki, tradycyjnie już, zostaną przekazane na rzecz Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" i wybranej w tym roku organizacji pożytku publicznego, którą jest Katolicka Wspólnota Chleb Życia. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją "Choinek Jedynki" objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda.
Choinki Jedynki 2021
Choinki Jedynki 2021Foto: Polskie Radio

Akcja Programu 1 Polskiego Radia potrwa do 19 grudnia 2021 roku.

Pierwszy etap Akcji - konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat, zakończył się 21 listopada. 

choinki.png
Wspominamy "Choinki Jedynki"

Spośród nadesłanych rysunków i wyklejanek Jury w składzie: Aneta Kosin (plakacistka, kreatorka wizerunku, pedagog), prof. Franciszek Maśluszczak (artysta malarz, pedagog) oraz Marek Jaromski (artysta grafik), nagrodzi 20 i wyróżni 40 prac. Nagrodzone i wyróżnione prace będą omawianie na antenie Jedynki między 26 listopada a 5 grudnia.

Od lat konkurs plastyczny Akcji "Choinki Jedynki" cieszy się ogromnym zainteresowaniem szkół, ośrodków kultury, kółek plastycznych i świetlic środowiskowych w całym kraju. Jednak przede wszystkim lubiany jest przez same dzieci - Najmłodszych Słuchaczy Programu 1 Polskiego Radia.

Od 15 listopada na stronie internetowej choinkijedynki.polskieradio.pl dostępna jest zakładka "Dary Dorosłych Przyjaciół Jedynki", pod którą można zapoznać się z pamiątkami i przedmiotami wystawionymi na licytację, których Darczyńcami są znamienici reprezentanci świata nauki, kultury i sportu.

Od 6 do 10 grudnia, w audycji "Cztery pory roku" w godz. 9.00-12.00, odbędą się licytacje przedmiotów przekazanych przez Przyjaciół Jedynki, a 11 grudnia, w Wielkim Finale, całodzienna (od godz. 8.00 do ok. 19.30) licytacja 20 prac dzieci, które wygrały w konkursie plastycznym i 12 prac podopiecznych Fundacji Anny Dymnej.

Zwieńczeniem 20. Akcji Charytatywnej Programu 1 Polskiego Radia "Choinki Jedynki 2021" będzie koncert z udziałem Haliny Mlynkowej, w podziękowaniu dla wszystkich uczestników Akcji.

Więcej informacji: choinkijedynki.polskieradio.pl

Zobacz więcej na temat: Choinki Jedynki 2021