Inwestuj z głową - co to jest fundusz inwestycyjny?

Ostatnia aktualizacja: 07.12.2009 16:00
Fundusz inwestycyjny najlepszym sposobem na zróżnicowanie ryzyka.
Audio

Co to jest fundusz inwestycyjny? Najprościej mówiąc - jest to narzędzie do pomnażania majątku, z tym, że w odróżnieniu od indywidualnych form inwestowania pieniędzy - tu robimy to w szerszym towarzystwie - wyjaśnia Adam Johaniuk z PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. - Kilkuset, kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy osób może wpłacić środki na jedno konto, którymi to środkami następnie zarządza licencjonowany doradca inwestycyjny w taki sposób żeby fundusz przyniósł uczestnikom zysk.

Przy czym, klient inwestujący w fundusz kupuje tzw. jednostki uczestnictwa -Tak jak kupując akcje nabywa się część majątku spółki, tak samo inwestując w fundusz inwestycyjny wykupuje się jednostki uczestnictwa. I każda jednostka jest to część majątku całego funduszu inwestycyjnego. Następnie jednostki zmieniają swoją wartość codziennie, codziennie następuje wycena, w związku z tym inwestor ma możliwość obserwować na bieżąco jak zmienia się jego wartość inwestycji, po prostu mnożąc: bieżącą wartość jednostki razy liczbę posiadanych przez siebie jednostek uczestnictwa.

Nasuwa się tu jednak zasadnicze pytanie: na czym polega różnica między inwestowaniem indywidualnym np.. kupowaniem obligacji albo akcji na giełdzie, a lokowaniem pieniędzy w funduszu? Adam Johaniuk wyjaśnia, że bezpośrednie inwestowanie w jakiekolwiek walory, czy to będą obligacje, bony skarbowe bądź akcje, wiąże się przede wszystkim z koniecznością posiadania dosyć dużej wiedzy na temat funkcjonowania rynku kapitałowego i dysponowania czasem. Czas jest niezbędny by móc analizować na bieżąco co dzieje się np. w spółkach giełdowych, jakie są perspektywy rozwoju, potencjał zysków. W funduszu inwestycyjnym różnica polega na tym, że inwestor właściwie wykupując jednostki uczestnictwa przekłada odpowiedzialność za zarządzanie funduszem na doradcę inwestycyjnego, który w jego imieniu nabywa właśnie walory - bony skarbowe, akcje bądź obligacje.

Niemniej decydując się na powierzenie naszych pieniędzy specjalistom w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych musimy pamiętać o związanym z tym ryzykiem, o czym przestrzega Łukasz Dajnowicz Z KNF -Przesłanką do podjęcia decyzji inwestycyjnej nie powinny być reklamy, bo reklama to jest taki miraż, który ma nas zachęcić do nabycia danego produktu, ale nie jest to rzetelna informacja o profilu ryzyka, o tym, że możliwa jest strata. Jeśli nabywamy jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, to sprzedawca, czyli dystrybutor musi przekazać nam skrót prospektu emisyjnego takiego funduszu i tam są wszystkie informacje, które z punktu widzenia inwestora są istotne. Trzeba to koniecznie przeczytać.

Jednak przed ryzykiem inwestycyjnym w funduszu w dużym stopniu chroni nas sama grubość portfela - podkreśla Adam Johaniuk -Dosyć trudno wyobrazić sobie indywidualny rachunek inwestycyjny, który jest zróżnicowany jeżeli chodzi o rodzaje akcji. Zazwyczaj jest to kilka, kilkanaście spółek w portfelu pojedynczego inwestora. Natomiast w funduszu inwestycyjnym tych spółek jest znaczącą więcej co oznacza, że ryzyko np. upadłości pojedynczej spółki jest mniejsze w funduszu inwestycyjnym niż na prywatnym rachunku inwestycyjnym.

Czytaj także

Inwestuj z głową - fundusze elastycznego inwestowania

Ostatnia aktualizacja: 07.01.2010 18:10
Fundusze elastycznego inwestowania, zwane też funduszami aktywnej alokacji aktywów zyskują ostatnio na popularności. Tego typu funduszy przybywa
rozwiń zwiń

Czytaj także

Inwestuj z głową - Fundusze inwestycyjne a IKE

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2010 08:39
Jeśli chcemy zapewnić sobie godne życie po zakończeniu aktywności zawodowej, nie licząc wyłącznie na emeryturę, powinniśmy dodatkowo oszczędzać choćby w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Inwestuj z głową - zalety oszczędzania w IKE

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2010 08:42
Kto chce na emeryturze żyć na w miarę przyzwoitym poziomie, powinien dodatkowo oszczędzać np. w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych
rozwiń zwiń

Czytaj także

Inwestuj z Głową - Historia funduszy inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2010 08:40
Historia funduszy inwestycyjnych – gdzie i kiedy pojawiły się na Świecie
rozwiń zwiń