Inwestuj z głową - Fundusze inwestycji zagranicznych

Ostatnia aktualizacja: 18.01.2010 05:52
Fundusze inwestycyjne najczęściej lokują powierzane im pieniądze w krajowe akcje lub papiery dłużne, ale mogą także inwestować za granicą. Są fundusze, które częściowo albo w pełni inwestują na giełdach zagranicznych.
Audio

 Mówi Adam Johaniuk z PKO TFI.

Adam Johaniuk: Najpopularniejszymi jeszcze są w dalszym ciągu fundusze, które inwestują na zachód od Odry, ale coraz częściej pojawiają się inwestycje w walory emitowane w krajach bric , tzn. Rosja, Chiny, Indie i Ameryka Południowa.

Bo te kraje są postrzegane przez inwestorów jako najszybciej rozwijające się. Te gospodarki mają największy potencjał wzrostu, ale w funduszach inwestujących za granicą pojawia się już ryzyko kursowe i o nim należy pamiętać.

Adam Johaniuk: Ponieważ jeżeli inwestujemy w walory emitowane w innej walucie niż polski złoty, to inwestycja jest obarczona także ryzykiem kursowym. Warto sprawdzić czy fundusz stosuje zabezpieczenie, ponieważ są metody zabezpieczenia chociażby instrumentami pochodnymi tego ryzyka kursowego. W momencie kiedy dokonuje się inwestycji w tego typu fundusz warto sprawdzić, zapytać doradcę czy tego typu zabezpieczenia są wykonywane.

A dzisiaj coraz więcej osób dywersyfikuje swój portfel oszczędności tak, aby część pieniędzy była inwestowana na rynkach zagranicznych. W ubiegłym roku wyniki funduszy zagranicznych były bardzo zróżnicowane - zauważa Katarzyna Siwek analityk rynku finansowego.

Katarzyna Siwek: Od zera czy nawet minimalnych strat do blisko 100 procent wzrostu w skali roku , zwłaszcza jeśli chodzi o fundusze, które inwestują w nowej Europie czy w region Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Turcja - to są te regiony, które przyniosły wysokie stopy zwrotu - w skrajnym przypadku pozwoliło to podwoić zainwestowany kapitał.

Pod warunkiem jednak, że inwestycji dokonał w odpowiednim momencie, na początku ubiegłego roku. Jeśli pieniądze zostały zainwestowane wcześniej to na razie może się tylko cieszyć z minimalizacji strat.

Czytaj także

Inwestuj z głową - fundusze akcyjne

Ostatnia aktualizacja: 10.01.2010 23:59
Inwestując w fundusze akcyjne w czasie giełdowej hossy można dużo zarobić, ale kiedy koniunktura na giełdzie się pogorszy, można też sporo stracić. Dlatego też fundusze akcyjne uważane są za fundusze najbardziej ryzykowne.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Finanse domowe odc. 20 - Sposoby na oszczędzanie

Ostatnia aktualizacja: 22.01.2010 08:40
Bogactwo nie zwalnia z oszczędzania, a oszczędność może do niego prowadzić - podkreślają eksperci.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Inwestuj z głową - zalety oszczędzania w IKE

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2010 08:42
Kto chce na emeryturze żyć na w miarę przyzwoitym poziomie, powinien dodatkowo oszczędzać np. w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych
rozwiń zwiń

Czytaj także

Inwestuj z głową - bezpieczeństwo i ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne

Ostatnia aktualizacja: 28.01.2010 08:40
Kiedy powierzamy komuś swoje pieniądze, oczekujemy gwarancji zapewniających bezpieczeństwo naszych inwestycji
rozwiń zwiń

Czytaj także

Inwestuj z głową - główne startegie inwestowania w fundusze

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2010 08:40
Jeśli zamierzamy inwestować w funduszach inwestycyjnych, musimy zdecydować czy stawiamy na ewentualne wysokie zyski i akceptujemy znaczne ryzyko, czy też wolimy mały, ale pewny zysk i minimalne ryzyko.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Kim są ludzie, którzy zarządzają w funduszach inwestycyjnych naszymi pieniędzmi?

Ostatnia aktualizacja: 04.02.2010 08:41
W TFI zarządzają doradcy inwestycyjni, to są osoby, które posiadają określone uprawnienia. Osoby te mają zdany egzamin państwowy.
rozwiń zwiń