Rozliczamy PIT za 2019 rok. Ważne zmiany!

Ostatnia aktualizacja: 07.02.2020 12:44
Audio
 • Rozliczamy PIT za 2019 rok. Ważne zmiany! (Cztery pory roku/Jedynka)
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: Bartosz Zakrzewski/Shutterstock.com

Zmiana terminu przyjmowania zeznań

Zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39) składamy od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 roku.

Zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28 i PIT-28S) składamy od 15 lutego do 2 marca 2020 roku.

Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego.

Automatyczne rozliczenie

Automatyczne rozliczenia za 2019 rok będą dostępne dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37.

Od 15 lutego będą przygotowywane wstępne rozliczenia, które podatnik może zaakceptować (wówczas rozliczenie trafi do Urzędu Skarbowego), dokonać w nim zmian lub je odrzucić i samodzielnie złożyć zeznanie. Jeśli do 30 kwietnia nie wykonamy żadnego z wymienionych wyżej działań, zeznanie zostanie automatycznie zatwierdzone.

Nasze zeznanie będzie wypełnione na bazie informacji uzyskanych z szeregu państwowych baz danych. Automatycznie uwzględnione zostaną nie tylko dochody czy  zaliczki, ale również informacje uzyskane z systemu ZUS (wysokość odliczanych składek) czy systemu PESEL (wysokość ulgi na dzieci). Z automatu przepisane zostaną informacje o tym, jakiej organizacji podatnik przekazuje swój 1 proc. podatku.

Skala podatkowa

Skala podatkowa, która obowiązuje za 2019 rok to 17,75 proc. 

. 
podatki.gov.pl

Kwota zmniejszająca podatek w danym roku podatkowym jest uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu i w 2019 roku wynosi:

 • 1 420 zł - dla podstawy obliczenia podatku, która nie przekracza kwoty 8 000 zł,
 • 1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8 000 zł) ÷ 5 000 zł
  - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł,
 • 548 zł 30 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł,
 • 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
  548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
  - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Osoby poniżej 26. roku życia

Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą od 1 sierpnia 2019 roku mają tzw. ulgę dla młodych.

Jest to ulga limitowana - w 2019 roku roczny limit z tytułu tego zwolnienia jest ograniczony do 35 636,67 zł - wyjaśniła gość audycji "Cztery pory roku" Anna Uba z III Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

Co możemy odliczyć?

Jak podkreśliła Anna Uba, wszystkie darowizny, które obowiązywały do tej pory - na działalność pożytku publicznego, na krwiodawstwo, na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych i na kult religijny - obowiązują nadal.

- W tym roku wchodzi nowa darowizna na kształcenie zawodowe, ale jest to odliczenie, które jest przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorców, dla osób prowadzących działalność gospodarczą - dodała.

Jest też ulga termomodernizacyjna, która polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów - w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

***

Tytuł audycji: Cztery pory roku 

Prowadzi: Sława Bieńczycka i Roman Czejarek

Gość: Anna Uba (III Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście)

Data emisji: 7.02.2020

Godzina emisji: 9.00 - 12.00

kk