Ratownik medyczny - kim jest, jak nim zostać, jakie ma kompetencje

Ostatnia aktualizacja: 18.03.2020 11:20
Ratownik medyczny to osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia.
Audio
  • Ratownik medyczny - kim jest, jak nim zostać, jakie ma kompetencje (Cztery pory roku/Jedynka)
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: Jaromir Chalabala/shutteerstock.com

Jak zostać ratownikiem medycznym?

Ratownicy medyczni muszą mieć rozległą wiedzę z zakresu różnorodnych nauk medycznych, tak by móc jak najszybciej postawić wstępną diagnozę i podjąć odpowiednie działania z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

Tytuł zawodowy i uprawnienia ratownika medycznego uzyskuje się po ukończeniu 3-letnich studiów licencjackich na uczelni o profilu medycznym. Absolwent ma obowiązek złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM), który umożliwi mu uzyskanie prawa wykonywania zawodu.

Ratownik medyczny zobowiązany jest ustawowo do stałego doskonalenia zawodowego i rozwoju. Doskonalenie zawodowe ratownika medycznego jest realizowane w pięcioletnich okresach edukacyjnych. Obejmuje kursy doskonalące, seminaria oraz szeroko pojęte samokształcenie.

- Pierwszy rok studiów to są głównie zajęcia teoretyczne. Uczymy się anatomii, fizjologii, patologii. Przez drugi, trzeci rok zdobywamy wiedzę stricte medyczną - jak postępować w stanach nagłych, udzielanie pierwszej pomocy, zaawansowane czynności ratunkowe - tłumaczy Piotr Burza, student Ratownictwa Medycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. O odbywaniu praktyk opowiedziała studentka Kinga Kalinowska.

Zapraszamy do wysłuchania reportażu Patryka Bedlińskiego.

Jakie kompetencje ma ratownik medyczny?

Ratownik medyczny ma kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń diagnostycznych, leczniczych, zapobiegawczych i profilaktycznych, szczególnie w ostrych stanach zagrożenia życia lub zdrowia u noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych.

Kwalifikacje i uprawnienia ratownika medycznego w szczególności obejmują świadczenia zdrowotne z dziedziny medycyny ratunkowej, medycyny urazowej, intensywnej terapii, a także szeregu innych dziedzin klinicznych (traumatologia, choroby wewnętrzne, neonatologia, pediatria, położnictwo i ginekologia, chirurgia, anestezjologia, kardiologia, neurologia, neurotraumatologia, psychiatria).

Ratownicy medyczni pracują w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego (P - podstawowy, S - specjalistyczny, N - neonatologiczny), szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) i izbach przyjęć, oddziałach intensywnej terapii (OIT, OIOM), innych oddziałach szpitalnych, jednostkach GOPR, TOPR, WOPR, prowadzą szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także wykonują zawód w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym (LPR), jednostkach samorządowych, wojskowych oraz podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (Policja, PSP, Straż Graniczna).

Czynności, które mogą być podejmowane samodzielnie przez ratownika medycznego to m.in.: podjęcie i prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, podawanie leków, opatrywanie ran, tamowanie krwawień, unieruchamianie i zabezpieczanie złamań, zwichnięć i skręceń, przyjęcie porodu i opieka medyczna nad noworodkiem i położnicą czy przygotowanie pacjenta do transportu lądowego i powietrznego oraz opieka medyczna podczas transportu.

Pełny katalog medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, można znaleźć w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 roku.

. 
PAP/Maria Samczuk

***

Tytuł audycji: Cztery Pory Roku

Prowadzi: Agnieszka Kunikowska

Reportaż: Patryk Bedliński

Data emisji: 18.03.2020 r. 

Godzina emisji: 9.00-12.00

kk 

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak