Urlopy 2022. Czy pracodawca może narzucić termin urlopu?

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2022 13:00
- Przy bieżącym urlopie pracodawca nie może narzucić terminu płatnego, jak i bezpłatnego urlopu. Powinien być on udzielany z inicjatywy pracownika - mówi w "Czterech porach roku" Agnieszka Bagieńska-Petryka, radca prawny, specjalista prawa pracy. 
Urlop wypoczynkowy powinien być udzielany z inicjatywy pracownika
Urlop wypoczynkowy powinien być udzielany z inicjatywy pracownika Foto: Shutterstock/mrk3PHOTO
  • Długość urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy pracownika.
  • Prowadzenie działalności czy wykonywanie czynności w związku z podpisaniem umowy cywilnoprawnej nie wpływają na wymiar urlopu wypoczynkowego.
  • Z powodu COVID-19 pracodawca może udzielić urlopu w wymiarze 30 dni bez zgody pracownika 

Urlop wypoczynkowy dla pracownika 

Według Kodeksu pracy wymiar urlopu wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. - Mowa tutaj o zatrudnieniu na postawie umowy o pracę. Wykonywanie obowiązków na postawie cywilno-prawnych do tego stażu się nie zalicza - tłumaczy Agnieszka Bagieńska-Petryka. - Do stażu pracy wlicza się okres nauki w szkole - dla szkoły zawodowej są trzy lata, średniej - 4 lata, a ukończenie studiów wyższych daje 8 lat - wymienia ekspert. 

Na wymiar urlopu wypoczynkowego nie wpływa również prowadzenie działalności gospodarczej. - Jeżeli ktoś prowadził działalność gospodarczą, a zaczyna pracę u pracodawcy, to staż liczy mu się od początku. Przepisy Kodeksu pracy operują w sferze zatrudnienia na postawie umowy o pracę - dodaje. 


Posłuchaj
08:04 Jedynka/4PR urlopy wypoczynkowe 4.01.mp3 Urlopy 2022. Czy pracodawca może narzucić termin urlopu? (Cztery pory roku/Jedynka)

 

Urlop bez zgody pracownika - czy to możliwe? 

Jak podkreśla gość Jedynki, pracodawca udziela urlopu wypoczynkowego z inicjatywy pracownika na postawie wcześniej złożonego wniosku. - Mamy parę wyjątków. W przypadku gdy pracownikowi została wypowiedziana umowa o pracę czy mamy do czynienia z zaległym urlopem wypoczynkowym, wtedy pracodawca ma prawo udzielić urlopu bez zgody pracownika - wyjaśnia radca prawny. 

Pandemia COVID-19 a Kodeks pracy 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednich latach kalendarzowych. - Ustawodawca wprowadził regulację, która uprawnia pracodawcę do udzielenia niewykorzystanego przez pracownika urlopu w wymiarze 30 dni bez zgody pracownika - tłumaczy ekspert. - Przepis ten mówi wyraźnie, że pracownik jest zobowiązany taki urlop wykorzystać, nawet jeżeli nie będzie chciał z niego skorzystać - podkreśla Agnieszka Bagieńska-Petryka. 

. 

Czytaj również: 

***

Tytuł audycji: Cztery pory roku 

Prowadzi: Agnieszka Kunikowska 

Gość: Agnieszka Bagieńska-Petryka (radca prawny, specjalista prawa pracy)

Data emisji: 4.01.2022 r. 

Godzina emisji: 11.21

ans