O związkach nauki i wiary wg Papieża Polaka

Ostatnia aktualizacja: 02.04.2010 09:46
Historia słynnych spotkań Jana Pawła II z naukowcami w Castel Gandolfo.
Audio

W tym roku mija 30 rocznica od ich zainaugurowania. W tej letniej papieskiej rezydencji z JP II spotykali się naukowcy reprezentującymi różne dziedziny wiedzy, realizujący ważne dla zrozumienia Wszechświata projekty badawcze. Jeszcze w Krakowie biskup Karol Wojtyła spotykał się z polskim naukowcami i rozmawiał o wyzwaniach współczesnej nauki. Kiedy został Papieżem zwyczaj ten od 1980 roku przerodził się w owe słynne spotkania "Nauka-Religia-Dzieje", nazywane popularnie spotkaniami w Castel Gandolfo. Odbywały się one co 2 lata.

W dyskusjach fizyka stawała się partnerem filozofii, a nawet partnerem teologii. Istniało zakorzenione przypuszczenie, że nauki przyrodnicze negują potrzebę religii i potrzebę Boga, zastępując tym samym teologię i filozofię. Tymczasem fizyka zbliża się swoim obszarem do filozofii. Szczególnie obowiązująca w fizyce Teoria kwantowa wyartykułowała nowe podejście do problemu "istnienia".

Fizyka nie zajmuje się istnieniem Boga, ale zajmuje się teorią powstania Wszechświata (teoria tzw. Wielkiego Wybuchu). Papież był tą teorią żywo zainteresowany.

"Fides et ratio"

Spotkania mogły mieć wpływ na postanie w 1998 roku encykliki "Fides et ratio" o relacjach między wiarą a rozumem. Papież pisał w encyklice: "Wiara, pozbawiona oparcia w rozumie, skupiła się bardziej na uczuciach i przeżyciach, co stwarza zagrożenie, że przestanie być propozycją uniwersalną. Złudne jest mniemanie, że wiara może silniej oddziaływać na słaby rozum; przeciwnie, jest wówczas narażona na poważne niebezpieczeństwo, może bowiem zostać sprowadzona do poziomu mitu lub przesądu. Analogicznie, gdy rozum nie ma do czynienia z dojrzałą wiarą, brakuje mu bodźca, który kazałby skupić uwagę na specyfice i głębi bytu. Niech zatem nie wyda się niestosowne moje głośne i zdecydowane wezwanie, aby wiara i filozofia odbudowały ową głęboką jedność, która uzdalnia je do działania zgodnego z ich naturą i respektującego wzajemną autonomię. Odpowiedzią na odwagę wiary musi być odwaga rozumu".

- Rzadko który filozof potrafił w tak łatwy sposób wytłumaczyć te zawiłe relacje - komentuje się dzisiaj encyklikę "Fides et ratio".

Również Teoria Ewolucji jest uznana za pole konfliktu nauka-wiara. Można w tym widzieć tzw. palec Boga, wolę Boga. Arystoteles twierdził, że wszystko zostało ustalone "raz na zawsze". Święty Augustyn mówił natomiast o możliwości narastania coraz to nowych form żywych. W XX wieku było kilka teorii akceptujących ewolucję, a pozostających w zgodzie z myślą chrześcijańska m.in. myśli Henri Bergsona.

Nauka ma służyć człowiekowi, dobru i prawdzie - wynika z głównej myśli Jana Pawła II.

 

Prowadziła Dorota Truszczak.

Czytaj także

Jan Paweł II: "Nie lękaj się... sprawy ludzkie szerokie mają brzegi..."

Ostatnia aktualizacja: 02.04.2009 16:21
2 kwietnia 2009, godz. 21:30
rozwiń zwiń

Czytaj także

20 kwietnia - Wiara a nauka

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2008 18:45
.
rozwiń zwiń

Czytaj także

11 października - Jan Paweł II - Papież wolności

Ostatnia aktualizacja: 02.10.2009 20:41
Jan Paweł II - Papież wolności Niedziela papieska
rozwiń zwiń

Czytaj także

"Polska": Jan Paweł II świętym w przyszłym roku?

Ostatnia aktualizacja: 17.11.2009 06:26
Metropolita warszawski arcybiskup Kazimierz Nycz powiedział gazecie "Polska", że wszystko wskazuje na to, iż Jan Paweł II zostanie ogłoszony świętym w przyszłym roku.
rozwiń zwiń

Czytaj także

7 kwietnia 2007

Ostatnia aktualizacja: 07.04.2007 12:00
Czy wiek XXI będzie wiekiem religii? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć w Raporcie.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Co nam mówił Jan Paweł II?

Ostatnia aktualizacja: 02.04.2009 21:00
Co nam mówił Jan Paweł II? Ile zostało w nas z jego nauki? O to zapyta dziś swych gości, powracający do Trójki, Jerzy Sosnowski.
rozwiń zwiń

Czytaj także

10 lat Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Ostatnia aktualizacja: 19.07.2010 11:52
Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" od dekady pomaga utalentowanej, ale ubogiej młodzieży, przyznając stypendia naukowe. Korzysta z nich ponad 2 tys. osób. Z okazji 10. rocznicy zorganizowała dla swoich stypendystów pielgrzymkę dziękczynną na Jasną Górę pod hasłem "Nowe tysiąclecie erą ludzi świętych".
rozwiń zwiń

Czytaj także

Pomoc biednym w hołdzie dla JPII

Ostatnia aktualizacja: 11.10.2010 09:20
Te stypendia to znak wdzięczności wobec Jana Pawła II i uhonorowanie jego nauki – mówi gość "Sygnałów Dnia" ks. prałat Jan Drob.
rozwiń zwiń