Aresztowanie Romualda Traugutta

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2014 13:32
Do budynku przy ulicy Smolnej w Warszawie carska policja zadzwoniła w nocy 10 kwietnia 1864 roku. Przyszła aresztować Michała Czarneckiego, który wynajmował tam skromny pokój.
Audio
  • Aresztowanie Romualda Traugutta (Kronika Powstania Styczniowego/Jedynka)
Romuald Traugutt
Romuald TrauguttFoto: Wikimedia Commons/domena publiczna

Moskale wiedzieli, że nazwisko lokatora jest fałszywe, że nazywa się Romuald Traugutt i nie jest austriackim kupcem (jego paszport też był fałszywy), tylko dyktatorem powstania i przywódcą tajnego Rządu Narodowego.

Powstanie styczniowe - serwis specjalny >>>

Romuald Traugutt ze spokojem przyjął nieproszonych gości. Jako człowiek z natury małomówny wymienił przy tym tylko dwa słowa: "to już".

Wydał go urzędnik wydziału skarbowego Rządu Narodowego, Artur Goldman. Traugutta i innych członków Rządu skazano na śmierć przez powieszenie na stokach Cytadeli Warszawskiej. Wyroki wykonano.

W kolejnej audycji z cyklu "Kronika Powstania Styczniowego" o okolicznościach aresztowania Romualda Traugutta.

Kronika powstania styczniowego >>> Poprzednie odcinki

Kronika Powstania Styczniowego w radiowej Jedynce we wtorki po godz. 23.10 i w niedziele po godz.15.00 . Autorzy: dr Janusz Osica, red.  Andrzej Sowa i Dorota Truszczak.

tj

Czytaj także

Jaka Polska po zwycięskim Powstaniu Styczniowym?

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2014 09:32
Choć surowa zima ograniczyła działania zbrojne to w lutym 1864 roku antyrosyjskie powstanie trwało już ponad rok.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Walczyli i leczyli. Medycy w powstaniu styczniowym

Ostatnia aktualizacja: 25.02.2014 15:26
Do najbardziej znanych należą Władysław Jabłonowski - późniejszy pułkownik armii tureckiej oraz Bolesław Dłuski, który po upadku powstania udał się na emigrację.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Rewolucyjny dekret Aleksandra II

Ostatnia aktualizacja: 11.03.2014 13:26
W dzisiejszym odcinku "Kroniki Powstania Styczniowego" wracamy do ukazów carskich z dnia 2 marca 1864 roku.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Klęska pod Opatowem, oblężenie w Galicji

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2014 12:05
21 lutego miała miejsce bitwa pod Opatowem zakończona ogromną klęską. Rosyjski generał Ksawery Czengiery chciał całkowicie zlikwidować Cisowską bazę powstańczą.
rozwiń zwiń

Czytaj także

W marcu 1864 roku walczy jeszcze kilka tysięcy powstańców

Ostatnia aktualizacja: 19.03.2014 12:34
W kolejnym odcinku "Kroniki powstania styczniowego" losy powstańców w gasnącym już zrywie wolnościowym.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Powstańczy rząd odpowiada na carskie ukazy

Ostatnia aktualizacja: 28.03.2014 15:47
25 marca 1864 roku Rząd Narodowy wydał odezwę do ludu polskiego, która była odpowiedzią na carskie ukazy z dnia 2 marca uwłaszczające chłopów. Czy ta odezwa do narodu nie ukazała się zbyt późno? Ponad 3 tygodnie od ogłoszenia ukazów carskich!
rozwiń zwiń

Czytaj także

Powstanie styczniowe: żołnierze i malarze

Ostatnia aktualizacja: 02.04.2014 13:18
Wielcy twórcy XIX wieku, jak Maksymilian Gierymski, stawiali sobie za punkt honoru namalowanie chociaż jednego obrazu sławiącego bohaterstwo wielkiego zrywu narodowego lat 1863-1864.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Powstanie styczniowe wygasa

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2014 12:18
Powstanie trwa już przeszło 14 miesięcy. I będzie to stwierdzenie prawdziwe. Ale jest to prawda cokolwiek gorzka. Walka z Moskalami weszła w stan agonalny.
rozwiń zwiń