Upadek. Ostatnia "Kronika Powstania Styczniowego" w Jedynce

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2014 15:02
Niewątpliwie do klęski powstania styczniowego przyczyniło się aresztowanie jego ostatniego dyktatora. Romuald Traugutt nie próbował zresztą ratować życia i w śledztwie nikogo nie wydał. Rosjanie stracili go 5 sierpnia 1864 roku.
Audio
  • Upadek. Ostatnia "Kronika Powstania Styczniowego" (Kronika Powstania Styczniowego/Jedynka)
Pożegnanie Europy - reprodukcja obrazu Aleksandra Sochaczewskiego. Autor uwiecznił na nim znanych Sybiraków, zesłanych w różnych zsyłkach, w tym po powstaniu styczniowym. Postać stojącą przy słupie granicznym z prawej strony - mężczyzna patrzący na słup - przedstawia Sochaczewskiego.
Pożegnanie Europy - reprodukcja obrazu Aleksandra Sochaczewskiego. Autor uwiecznił na nim znanych Sybiraków, zesłanych w różnych zsyłkach, w tym po powstaniu styczniowym. Postać stojącą przy słupie granicznym z prawej strony - mężczyzna patrzący na słup - przedstawia Sochaczewskiego.Foto: Wikipedia/Public Domain

Po jego śmierci funkcjonował jeszcze Rząd Narodowy, na czele którego stał Bronisław Brzeziński, wcześniej będący w opozycji do Romualda Traugutta. Udało mu się nawet przejąć słynne pieczęcie powstańczej władzy, ale jego próby reanimacji powstania spaliły na panewce.

Powstanie styczniowe - serwis specjalny >>>

Ponownie do władzy próbował dojść Ludwik Mierosławski. Jego współpracownik Jan Kurzyna proponował gen. Józefowi Hauke-Bosakowi i księdzu Kacprowi Kotkowskiemu utworzenie rządu narodowego w woj. sandomierskim. Obaj odrzucili jednak tę propozycję. Z kolei pomysły utworzenia polskiego rządu na emigracji zgłaszali m.im. ziemianin z poznańskiego Aleksander Guttry i książę Adam Sapieha.

Kronika powstania styczniowego >>> Poprzednie odcinki

Kolejny rząd jednak nie powstał, a walki powstańcze powoli wygasały. W kwietniu 1864 roku w najaktywniejszym województwie sandomierskim stoczono zaledwie trzy bitwy, w tym dwie pod dowództwem słynnego  rotmistrza Władysława Kopaczyńskiego-Nowackiego, który rozwiązał swój oddział 8 maja. Nie podjął też dalszej walki pułkownik Jan Rudowski, który nigdy wcześniej nie przegrywał.

Zapraszamy do wysłuchania ostatniej audycji z cyklu "Kronika Powstania Styczniowego",  którą przygotowali dr Janusz Osica, red.  Andrzej Sowa i Dorota Truszczak.

tj, pg

Czytaj także

Walczyli i leczyli. Medycy w powstaniu styczniowym

Ostatnia aktualizacja: 25.02.2014 15:26
Do najbardziej znanych należą Władysław Jabłonowski - późniejszy pułkownik armii tureckiej oraz Bolesław Dłuski, który po upadku powstania udał się na emigrację.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Rewolucyjny dekret Aleksandra II

Ostatnia aktualizacja: 11.03.2014 13:26
W dzisiejszym odcinku "Kroniki Powstania Styczniowego" wracamy do ukazów carskich z dnia 2 marca 1864 roku.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Klęska pod Opatowem, oblężenie w Galicji

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2014 12:05
21 lutego miała miejsce bitwa pod Opatowem zakończona ogromną klęską. Rosyjski generał Ksawery Czengiery chciał całkowicie zlikwidować Cisowską bazę powstańczą.
rozwiń zwiń

Czytaj także

W marcu 1864 roku walczy jeszcze kilka tysięcy powstańców

Ostatnia aktualizacja: 19.03.2014 12:34
W kolejnym odcinku "Kroniki powstania styczniowego" losy powstańców w gasnącym już zrywie wolnościowym.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Powstańczy rząd odpowiada na carskie ukazy

Ostatnia aktualizacja: 28.03.2014 15:47
25 marca 1864 roku Rząd Narodowy wydał odezwę do ludu polskiego, która była odpowiedzią na carskie ukazy z dnia 2 marca uwłaszczające chłopów. Czy ta odezwa do narodu nie ukazała się zbyt późno? Ponad 3 tygodnie od ogłoszenia ukazów carskich!
rozwiń zwiń

Czytaj także

Powstanie styczniowe: żołnierze i malarze

Ostatnia aktualizacja: 02.04.2014 13:18
Wielcy twórcy XIX wieku, jak Maksymilian Gierymski, stawiali sobie za punkt honoru namalowanie chociaż jednego obrazu sławiącego bohaterstwo wielkiego zrywu narodowego lat 1863-1864.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Aresztowanie Romualda Traugutta

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2014 13:32
Do budynku przy ulicy Smolnej w Warszawie carska policja zadzwoniła w nocy 10 kwietnia 1864 roku. Przyszła aresztować Michała Czarneckiego, który wynajmował tam skromny pokój.
rozwiń zwiń