Działalność biznesowa studentów

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2014 12:38
Jak wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, 352 tysiące - to liczba nowych firm zarejestrowanych w ubiegłym roku. Duża ich część to indywidualna działalność gospodarcza zakładana przez młodych ludzi.
Audio
  • O zakładaniu własnych firm przez studentów mówią prof. Zbigniew Kąkol, Krzysztof Banaszewski, prof. Robert Ciborowski, dr Dariusz Perło/ Sygnały dnia/Jedynka/PR/ mat. Ewy Chyry
Co warto podkreślić, szkolenia ZUS są darmowe. Najwięcej tych szkoleń jest prowadzonych na rzecz przedsiębiorców.
Co warto podkreślić, szkolenia ZUS są darmowe. Najwięcej tych szkoleń jest prowadzonych na rzecz przedsiębiorców.Foto: Glow Images/East News

Ta działalność często stanowi ucieczkę przed bezrobociem i brakiem etatów na rynku pracy. Według danych Komisji Europejskiej, aż 6 na 10 Polaków przed 25. rokiem życia chciałoby prowadzić swój biznes. Z pomocą przychodzą unijne projekty i Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Studenci, dzięki wsparciu z  Unii Europejskiej, mogą nie tylko czerpać z wiedzy doświadczonych przedsiębiorstw, ale także z powodzeniem zakładać własne firmy.

Przedsiębiorczość akademicka - wszystkie audycje cyklu >>>


Krzysztof Banaszewski - absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie - pierwszą firmę założył już na drugim roku studiów. Był także jednym z założycieli Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Dziś Inkubator Przedsiębiorczości działający przy AGH w Krakowie pomaga wielu studentom, którzy myślą o własnej firmie.
- Ma za sobą szereg projektów, dzięki którym powstało kilkadziesiąt nowych podmiotów, które otrzymały po kilkadziesiąt tysięcy dofinansowania na rozwój swojej działalności, szkolenia, nowe kontakty biznesowe. Tych firm by zapewne nie było, gdyby nie Inkubator – mówi Krzysztof Banaszewski.
Inkubator pomaga także tym studentom, którzy mając już własną firmę chcą się rozwijać - zaznacza absolwentka Uczelni Warszawskiej im Marii Skłodowskiej Curie, Hanna Michalska.

Prorektor ds. nauki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Zbigniew Kąkol podkreśla, że innowacyjne pomysły bardzo  często rodzą  się właśnie na uczelni.
- Czasem pomysły studentów na własny biznes są zaskakujące - twierdzi rektor.

Młodzi na uczelniach technicznych najczęściej zakładają własne firmy z obszaru automatyki i robotyki. Na uniwersytetach najbardziej aktywni są studenci ekonomii i prawa, ale nie tylko - zaznacza prorektor Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Robert Ciborowski. – Również osoby po chemii czy informatyce zakładają swoją działalność.

Powstaje bardzo wiele biur rachunkowych, a tu znaczenie mają staże, bo aby zdobyć uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności, jest potrzebna praktyka - dodaje dr Dariusz Perło z Uniwersytetu w Białymstoku i podkreśla, że mowa o stażach dotowanych z Unii Europejskiej.

Często zdarza się, że  absolwenci, którzy zakładają własne firmy, wracają do macierzystych uczelni, aby z nimi współpracować, oferując staże i nowe miejsca pracy.

Ewa Chyra