Wojska Obrony Terytorialnej rekrutują. Jak wstąpić w ich szeregi?

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2021 12:18
"Zawsze gotowi, zawsze blisko" - tak brzmi motto terytorialsów. Obecnie formacja liczy blisko 31 tys. żołnierzy, a plan rozbudowy mówi nawet o 53 tys. ochotników. Jak wstąpić w szeregi WOT? 
Wojska Obrony Terytorialnej to piąty, najmłodszy rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, liczą obecnie ponad 30 000 żołnierzy
Wojska Obrony Terytorialnej to piąty, najmłodszy rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, liczą obecnie ponad 30 000 żołnierzyFoto: PAP/Paweł Supernak

Jak wstąpić w szeregi WOT? 

Zadaniem Wojsk Obrony Terytorialnej jest utrzymanie gotowości bojowej do obrony terytorium Polski oraz wspieranie jednostek niemilitarnych w czasie reagowania kryzysowego - podczas powodzi, pożarów czy, jak miało to miejsce ostatnio, epidemii i wspieranie innych formacji na granicy polsko-białoruskiej. 

Żołnierzem WOT może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca polskie obywatelstwo, z dobrym stanem zdrowia, niekarana w przeszłości za przestępstwo umyślne. 

- Są przynajmniej trzy dobre powody, żeby wstąpić do tej formacji. Po pierwsze dlatego, że warto służyć ojczyźnie i służba w Wojskach Obrony Terytorialnej umożliwia kształtowanie swojego charakteru i rozwój kompetencji przydatnych nie tylko w wojsku, ale również w życiu codziennym - wymienia dowódca WOT i generał broni SZ RP Wiesław Kukuła. - Poza tym żadne pokrewieństwo nie zżywa tak jak wspólna służba, co umożliwia budowę przyjaźni - ocenia. 

Jak przekonuje płk Marek Pietrzak, różnica wieku czy doświadczenie zawodowe sprawia, że w WOT jest dużo pozytywnej energii. - Miks tej całej grupy, społecznego przekroju powoduje, że tworzą się bardzo fajne interakcje, jest dużo pozytywnej energii - mówi. 


Posłuchaj
02:26 Jedynka/WSP/WOT 24.11.mp3 Jak wstąpić w szeregi WOT? (W samo południe/Jedynka)

 

Motywy ochotników 

Kapitan Damian Stanula z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej mówi, że obywatele wstępujący do formacji mają wiele motywów. - Z rozmów, które przeprowadzamy z kandydatami, wynika przede wszystkim, że chcą mieć oni realny wpływ na bezpieczeństwo swojego państwa i na region, w którym żyją - wyjaśnia. - Chcą się również nauczyć nowych rzeczy, umiejętności, a taką możliwość niewątpliwie daje WOT - uważa. 

źródło: Wojska Obrony Terytorialnej/Youtube 

Jak aplikować? 

Wniosek o powołanie do WOT można pobrać z ich oficjalnej strony, wypełnić i dostarczyć do WKU (Wojskowej Komendy Uzupełnień) właściwej dla miejsca zameldowania osobiście lub pocztą. 

Do wniosku należy dołączyć: 

  • kserokopię dowodu osobistego;
  • kserokopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie

a także inne dokumenty, które mogą być przydatne, na przykład:

  • członkostwo organizacji proobronnej 
  • świadectwo ukończenia klasy mundurowej
  • dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje: np.: certyfikaty językowe, ukończone kursy, szkolenia i uzyskane specjalizacje zawodowe.

***

Tytuł audycji: W samo południe 

Materiał: Izabela Kostyszyn 

Data emisji: 24.11.2021 r. 

Godzina emisji: 12.17

WOT/ans